Sista ordet: Halverat högskoleprov i höst

- in Nyheter

Efter många turer fram och tillbaka kom Universitets och högskolerådet (UHR) med ett slutgiltigt besked i fredags: Det blir ett (halverat) högskoleprov i höst. 

Höstens prov kommer att genomföras söndag den 25 oktober, med två begränsningar: endast personer utan giltigt provresultat kan anmäla sig och maximalt 27 600 kommer att få skriva provet.

Taket på 27 600 provskrivare är baserat på en halvering av antalet som skrev provet under hösten 2019.

– För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet, i ett pressmeddelande. 

Provet genomförs normalt på ca 120 orter i Sverige, vilket kommer minska inför höstens prov. Även möjligheten till att skriva provet utomlands stryps. 

Tre regeringsbeslut har legat till grund för att höstens prov ska genomföras: förlängningen av giltighetstiden för provresultat från fem till åtta år, ändringen i högskoleförordningen som ger Universitets och Högskolerådet (UHR) möjlighet att låta endast personer utan giltigt provresultat göra högskoleprovet, samt möjligheten att sätta ett tak för antalet anmälningar.

De många turerna blev nyligen sista droppen för UHR:s generaldirektör, Karin Röding, som den 9 september meddelade att hon avgår från tjänsten. 

Karin Röding menar att regeringen försökt kringgå den så kallade ansvarsprincipen – att den myndighet som i normala fall ansvarar för en verksamhet även är ansvarig under en krissituation – i frågan om höstens högskoleprov (vilket alltså är UHR:s ansvar). 

– Den situation som nu uppkommit efter alla turer kring högskoleprovet, som jag anser beror på regeringens senfärdighet, kan jag inte ta ansvar för. Besluten från politiken har byggt på känslor och inte på fakta utan snarare faktaresistens, och inte minst på den felaktiga uppfattningen att högskoleprovet är den enda vägen till högre studier, säger Karin Röding i ett pressmeddelande.

Anmälan till höstens prov är öppen 25 september – 1 oktober. Först till kvarn gäller.