Möt Kuratorskollegiets nya presidium

- in Nyheter, Studentliv

Den 16 november utsågs Diego Niño Cortés som ordförande och Robert Nyberg som vice ordförande för Kuratorskollegiet (KK) för perioden 1 januari till 31 juli 2021.

Diego Niño Cortés har tidigare läst strategisk kommunikation och arbetar i nuläget som kurator på Östgöta nation. 

– Under mitt år som kurator märkte jag vilket bra stöd nationerna fick av KK, särskilt under pandemin. Det är ett väldigt bra forum som jag ville fortsätta arbeta med, berättar han. 

Som ordförande kommer han att arbeta för att främja diskussioner och samarbete mellan nationerna samt fungera som representant gentemot universitetet, myndigheter och andra gemensamma organ. 

Robert Nyberg har en politisk kandidat med inriktning samhällsgeografi i bagaget och arbetar i nuläget som prokurator med ekonomiskt ansvar på Helsingkrona nation. Tidigare var han prokurator social på samma nation. Han blev motiverad till att engagera sig i KK då han tycker att det är en viktigt men underskattad inrättning. 

– Jag tycker att KK är ett väldigt viktigt organ men att det glöms bort ibland och inte riktigt utnyttjar sin fulla potential, förklarar han. 

Robert Nyberg tror att hans bakgrund inom Helsingkrona nation kommer att hjälpa honom i sitt arbete. 

– Jag tror att min erfarenhet kan skapa en trygghet och hjälpa organisationen att driva ännu fler projekt än vad som görs i dagsläget. 

Posten som vice ordförande innebär ett ansvar för KK:s ekonomi samt för alla underkollegier: inköpskollegiet, ekonomikollegiet, internationella kollegiet och Natu-kollegiet som arbetar för att främja trivsel och organiserar olika aktiviteter. 

Det är troligt att frågor relaterade till pandemin kommer att vara i stort fokus under mandatperioden. Den 16 november meddelade regeringen att nya restriktioner och rekommendationer kommer att implementeras för att motverka smittspridningen. Restriktionerna innefattar exempelvis ett förbud mot att arrangera allmänna sammankomster med fler än 8 personer. 

– De olika nationerna påverkas på olika sätt då alla har olika verksamheter och lokaler. Men alla försöker att arbeta för att följa restriktionerna och alla aktiviteter som genomförs kommer att göra detta på ett säkert sätt, säger Diego Niño Cortés. 

– Rent juridiskt får de fortfarande driva sin restaurangverksamhet då det inte räknas som en allmän sammankomst. Restriktionerna påverkar dock nationerna ur en ren etisk synvinkel, berättar Robert Nyberg. 

Kuratorskollegiet är ett samarbetsorgan mellan 12 av Lunds 13 nationer som driver gemensamma frågor och fungerar som en gemensam röst gentemot exempelvis kårerna, AF och kommunen.