Halverade utsläpp i LU:s nya hållbarhetsplan

- in Klimat, Nyheter

Halverade utsläpp inom tre år, mer hållbarhet i utbildningarna och miljökrav på campus restauranger. Den nya hållbarhetsplanen höjer universitets ambitionsnivå.

Nu är den här. Efter nästan ett års försening antogs universitetets hållbarhetsplan i mitten av november. Planen innehåller mål för universitetets samlade hållbarhetsarbete, och konkretiserar målbilderna i den mer övergripande hållbarhetsstrategin som beslutades förra hösten.

– Lunds universitet ökar ambitionen. Hållbarhetsplanen utgör steg på vägen mot än mer specifika och fördjupade insatser framöver, säger Claes Nilén, miljöchef på universitet, som har lett arbetet för att ta fram hållbarhetsplanen.

Mål inom tolv områden

Den nya planen ersätter miljöhandlingsplanen, och innehåller mål inom tolv olika områden, bland annat uppdaterade mål för områden inom universitetets egen verksamhet, så som universitetsanställdas resor, upphandling och investering. För första gången finns även en plan för områdena utbildning, forskning och samverkan. För varje mål finns även förslag på hur målen ska uppnås. Planen gäller fram till 2026 och kommer revideras vartannat år.

– Det är bra att planen äntligen är beslutad, så att arbetet kan börja på riktigt. Planen sätter väldigt ambitiösa mål som kommer att kräva ett helhjärtat arbete från hela universitetet, något som är enklare sagt än gjort, säger studenten Wilhelm Wanecek, som har lett den arbetsgrupp med studenter som har arbetat med planen.

Studenterna sätter nya mål

Studentgruppen tog fram tre förslag på områden som de ansåg borde prioriteras, och som alla inkluderades i den nya planen, på ett eller annat sätt. Förslagen gällde att sätta ett ambitiöst klimatmål, att etablera en central hållbarhetsorganisation, samt att skapa en hållbarhetsfond.

– Vi fick igenom alla våra tre förslag, vilket är jättekul. Det viktigaste förslaget var enligt mig ett förstärkt hållbarhetsforum. Det har saknats en central instans med resurser att koordinera och sätta en gemensam plan för hela universitet i hållbarhetsfrågor, och som kan stötta fakulteterna i arbetet. Min förhoppning är att hållbarhetsforum nu ska fylla den rollen, säger Wilhelm Wanecek.

Klimatmålet att reducera växthusgasutsläppen med 50 procent till 2023 (referensår 2018), kommer att kräva engagemang från hela universitetet. Målet kommer bli den största utmaningen med den nya planen, enligt Claes Nilén.

– Vi behöver exempelvis beräkna det totala klimatavtrycket för att kunna prioritera och välja rätt insatser. Lika viktigt är att universitetet fortsätter att utveckla möjligheter för anställda och studenter och andra som verkar vid universitetet att göra klimatanpassade val när de till exempel behöver resa eller köpa in varor och tjänster, säger han.

Se den fullständiga hållbarhetsplanen här.