Max IV stängs ned för minskad smittspridning

- in Corona, Nyheter

Universitets stora forskningsanläggning Max IV-laboratoriet pausar sin verksamhet på obestämd tid, för att minska smittspridningen. Enbart en liten grupp anställda tillåts vara på plats för att sköta säkerhet och underhåll i labbet.

Forskningsanläggningens partikelaccelerator är fortfarande aktiv, men den sänder inte längre något röntgenljus till de metallrör där experimenten i vanliga fall utförs. Detta kallas för en varm nedstängning och den genomförs för att maskinerna lättare ska kunna startas igång igen senare.

– Det innebär att vi nu inte kan ta emot de få forskare som hittills har kunnat komma. Vi stänger inte av helt och hållet därför att det är en väldigt lång process att starta upp igen. Nedstängningen sker inte heller i en handvändning, man trycker inte bara på en knapp, säger Tutti Johansson Falk, kommunikationschef på Max IV till Sydsvenskan.

Beslutet togs av anläggningschefen Ian McNulty, mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens och Lunds universitets riktlinjer. Pandemin har redan fört med sig stora inskränkningar i verksamheten och anpassningar har gjorts för att möjliggöra arbete hemifrån. Nu avbryts dock alla experiment, förmodligen under flera veckors tid.

Ett vanligt år besöker ungefär tusen forskare anläggningen i Brunnshög, men under pandemin har man tvingats ställa om till fjärrstyrda experiment. Efter pandemin tror man att de nya arbetssätten för fjärrstyrda experiment kommer kunna fortsätta användas av forskare som av olika skäl inte har möjlighet att komma till Lund.

– Traditionellt kommer användarna till Lund, för deras kunskap spelar stor roll i det vetenskapliga utbytet. Det senaste året har vi bett användare skicka sina prover. Ibland har de samarbetet med forskare i Lund som har kunnat komma in, säger Franz Hennies, chef för användarkontoret på Max IV till Sydsvenskan.

Personalen får i stället ägna sig mer åt andra arbetsuppgifter, som exempelvis dokumentation och planering av utbildningar. När beslut tagits om uppstart av laboratoriet kommer det dröja två till tre veckor att få igång verksamheten fullt ut.