Anställd misstänks ha lurat LU på 740 000

- in Nyheter

En medarbetare på Max IV-laboratoriet misstänks ha gjort privata inköp på universitetets bekostnad för drygt 740 000 kronor. När saken uppdagades i november 2018 valde medarbetaren att säga upp sig. Nu har en förundersökning om grov trolöshet mot huvudman inletts.

I november upptäckte chefer på Max IV-laboratoriet att en anställd ska ha gjort privata inköp på universitetets bekostnad till ett värde av 741 540 kronor exklusive moms. Skadan för universitetet kan bli ännu större då man riskerar att bli återbetalningsskyldig för momsen. Inköpen ska ha pågått sedan 2013.
– Vi ser väldigt allvarligt på det som har hänt här, säger Katarina Jacobsson, administrativ direktör på Max IV.

Katarina Jacobsson, administrativ direktör på Max IV. Foto: Press/ Emelie Hilner

Nu har kammaråklagare Pernilla Trimmel vid Södra Skånes åklagarkammare inlett en förundersökning om grov trolöshet mot huvudman. Hon säger att förundersökningen är i ett inledande skede och att det kommer dröja innan hon kan ta ställning till om åtal ska väckas.

När Lundagård når den tidigare anställde är han ångerfull.
– Det här har pågått under väldigt lång tid och jag har mått väldigt dåligt, haft ångest. Det här har varit någon typ av ”tvångsshopping”. På ett sätt är det bara skönt att det fick ett slut. Å andra sidan har man inget jobb, ingen försörjning, och skäms inför kollegorna, säger han.

Den anställde hade behörighet att köpa in vissa typer av material till forskningsverksamheten, bland annat från en stor svensk leverantör av bygg- och industrimaterial. Leverantören fakturerade universitetet – sedan granskades fakturorna av den anställde och attesterades av budgetansvarig.

”Det här har varit någon typ av ’tvångsshopping’. På ett sätt är det bara skönt att det fick ett slut.”

När den anställde var på semester fick hans närmaste chef hoppa in och granska ett par av hans fakturor. Chefen upptäckte då att medarbetaren ska ha gjort inköp utan samband med forskningsverksamheten, bland annat till privata byggprojekt, men även klockor, mobiltelefoner och routers.

En stor del av de inköpta produkterna var dock så pass lika de som användes i verksamheten att budgetansvarig inte fattat misstankar.
– Vi ser över våra rutiner övergripande med jämna mellanrum, men detta föranleder att vi ser över dem ännu närmare nu. Särskilt roller och ansvar när det gäller inköp och attest. Vi måste titta på hela inköpskedjan, säger Katarina Jacobsson.

Efter att chefen granskat fakturorna och slagit larm hölls i november ett möte där den anställde konfronterades med uppgifterna. Han ska där ha erkänt de privata inköpen och valde kort därefter att säga upp sig. Han accepterade universitetets erbjudande om att få stödsamtal hos en terapeutfirma på LU:s bekostnad, även efter att anställningen avslutats. Han och hans familj fick även tillgång till universitetets företagshälsovård.
– Man får skilja på sak och person. Det här är en personlig katastrof för den tidigare anställde, han mår inte bra. Vi vill vara en god arbetsgivare, trots omständigheterna, säger Therese Oppliger, personalsamordnare på Max IV.

Ärendet lämnades sedan över till personalansvarsnämnden, som beslutade att göra en åtalsanmälan. Universitetet har en skyldighet att göra anmälan till åtal enligt lagen om offentlig anställning om en anställd misstänks för brott i sin anställning och brottet kan antas leda till en annan påföljd än böter.

I ett skriftligt yttrande till persnalansvarsnämnden bad den ansällde nämnden att inte anmäla honom till åtal, med hänvisning till att konsekvenserna av hans agerande redan blivit kännbara och att han samarbetat med universitetet sedan oegentligheterna upptäckts. Han påpekade även att kontrollen av faktureringen brustit. ”Att detta kunnat pågå i fem år utan att någon faktura granskats är ju inte bra”, skrev han.
– Han har farit med osanning och utnyttjat oss, hittat svagheter i systemet, säger Katarina Jacobsson.

Den tidigare anställde säger till Lundagård att han nu vill hitta ett nytt jobb så snart som möjligt och ersätta universitetet för skadan.

Trolöshet mot huvudman

Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet […] missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. […]

Om brottet är grovt, döms personen för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om huvudmannen har tillfogats betydande eller synnerligen kännbar skada […].

Källa: Brottsbalken 10:15