Hedda Andersson: En av Skånes första kvinnliga studenter 

- in Aktuell

Det är knappast en nyhet att kvinnor är grovt underrepresenterade i historieundervisningen – ett faktum som har format en gängse uppfattning om att kvinnor inte varit närvarande eller betydelsefulla i samhällsutvecklingen, en uppfattning som självklart är helt felaktig. I dag, på Internationella kvinnodagen, belyser vi en av många starka historiska kvinnor, Hedda Andersson.  

Hedda Andersson är inte bara namnet på Lunds omdiskuterade nya gymnasieskola utan även namnet på en av Skånes första kvinnliga universitetsstudenter (efter Hildegard Björck), tillika Sveriges andra kvinnliga läkare. 

Hedda Andersson kom från en släkt där kvinnor i generationer praktiserat som självlärda läkare. Då beslutet att kvinnor fick ta studenten kom 1870 bestämde Heddas mor och mormor att Hedda skulle studera till läkare. Hedda Andersson skulle bli släktens första kvinna med en regelrätt läkarutbildning och därmed slippa den slitsamma tillvaron med ständiga anklagelser för kvacksalveri. Genom hårt arbete hade de närmsta släktingarna kunnat lägga undan kapital för att betala en lång universitetsutbildning. Sagt och gjort, efter avlagd studentexamen som privatist (hon läste på egen hand in det som krävdes för en examen) inledde Hedda Andersson sina medicinstudier vid Lunds universitet år 1880. 

Livet som kvinnlig student var vid denna tid mycket strikt. Att gå på fest utan att ackompanjeras av en äldre kvinna var uteslutet och kvinnor var tvungna att gå hem mycket tidigare än de manliga gästerna. Av allt att döma behandlades Hedda Andersson dock väl av de övriga studenterna, bland annat förärades hon med en välkomstfest och hon byggde med tiden upp en stor umgängeskrets av kurskamrater och andra vänner. 

Efter att ha avlagt medicine kandidatexamen i Lund begav Hedda Andersson sig till Stockholm för att praktisera på Karolinska institutet. Hon fortsatte därefter sina studier i Köpenhamn och i Leipzig och arbetade sedan i många år som privatpraktiserande läkare i Malmö, Växjö och Stockholm. Hedda Andersson valde att specialisera sig inom gynekologi och bidrog i stor utsträckning till att upplysa dåtidens kvinnor om sexualitet, könssjukdomar och barnafödande, ett kunskapsområde som på den tiden var mycket begränsat. Trots utövande av ett krävande yrke hade Hedda Andersson ork och engagemang nog att även vara aktiv i flera föreningar och styrelser, bland annat var hon sekreterare i Föreningen för sjukvård i fattiga hem.     

Hedda Andersson hade inte lämnat Lund för gott då hon flyttade norröver, på ålderns höst skulle hon komma att återse sin gamla lärdomsstad då hon valde att återigen bosätta sig här efter pensioneringen. Hon levde sina sista år i en lägenhet på Karl XI gatan 8 där hon dog vid åttionio års ålder. Hon begravdes på St:Pauli norra kyrkogård i Malmö. 

Förutom den blivande gymnasieskolan i Lund finns ett antal andra minnesmärken över Hedda Andersson, ett plakett på huset på Karl XI gatan 8 vittnar exempelvis om hennes sista år i Lund. År 2009 inrättades även en gästprofessur i Hedda Anderssons namn vid Lunds universitet och ett nätverk för kvinnliga professorer vid Lunds universitet bär namnet Hedda. I dag om någon dag ska vi komma ihåg kvinnorna som levt och verkat. Många historiska starka kvinnor har fallit i glömska men ibland lever de kvar – lika starkt förankrade i nutid som i dåtid. Precis som Hedda Andersson.

Texten har uppdaterats.