Så många studentboenden är uthyrda i Lund

- in Nyheter

Den 10 mars rapporterade Ekot att många studentbostäder står tomma i studentstäder som Umeå och Linköping. I Lund ser bilden något annorlunda ut. 

Igår, den 10 mars rapporterade Ekot att många studentbostäder står tomma i studentstäder som Umeå och Linköping. Framför allt beror det på att många väljer att bo på annan ort när undervisningen ändå sker på distans.

Nikolas Pieta Theofanous är bostadschef vid Lunds universitet, som tillhandahåller totalt 968 boenden åt internationella studenter.

”Vi har 56 tomma boenden i dagsläget. Om man jämför samma datum tidigare år så hade vi 22 boendeplatser vakanta 2020 och 10 boendeplatser vakanta under 2019. Så Lund är definitivt påverkat likt andra lärosätesstäder. Vi arbetar aktivt med att fylla dem med studenter, men just under vårterminen är trycket på boenden betydligt lägre.”, skriver Nikolas Pieta Theofanous i ett mejl till Lundagård.

AF Bostäder har å sin sida full uthyrning just nu, enligt verkställande direktör Henrik Krantz. På AF Bostäders hemsida står det att de har sex lediga lägenheter och sju lediga korridorsrum just nu (11 mars), dock har samtliga boenden ”kö” – vilket innebär att det finns intressenter även på dessa boenden.

– Lund är en så pass intressant och attraktiv studentstad att man vill bo här. Även om det inte händer så mycket just nu så vill man vara här.

Det som eventuellt kan hända, och som AF Bostäder såg prov på redan under våren 2020, var att många studenter lämnade Lund tidigare på vårterminen, och att de som stod i kö för bostäder fick flytta in tidigare.

– Vi fick högre omsättning bland ut- och inflyttningar mot slutet av vårterminen, säger Henrik Krantz.