Tips för nybörjarodling lockar många

- in Klimat, Klimat

Lunds kommuns park- och naturkontor erbjöd ett populärt webbinarium i odling för nybörjaren under Hållbarhetsveckan. 

Kommunens trädgårdsingenjör Erikka Chapman välkomnar över 500 besökare till webbinariet. “Jag är lite besatt av odling” medger hon och visar stolt upp en bild på sina egna förodlingar. Nedanför hennes balkong växer vilda tulpaner i vackra färger. Hon understryker att hon själv inte har ett eget lyxigt växthus, och att hennes tips är perfekta för nybörjare inom odling. 

Odling kan kopplas till hållbarhet på flera olika sätt. Ur ett socialt perspektiv har odling goda effekter på hälsan och gemensamma odlingsprojekt kan stärka gemenskapen i ett område. Ur en ekologiskt synvinkel har odling en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Chapman berättar att Lunds kommuns odlingsverksamhet har en tydlig policy mot konstgödsel- och bekämpningsmedel. Detta för att värna insekts- och mikrolivet i jorden och gynna den biologiska mångfalden. 

Det finns också ett ekonomiskt perspektiv på odling. Chapman menar att rätten till färska grönsaker är viktig, i synnerhet för barn. Det ska finnas härodlade och nyskördade grönsaker att tillgå i butikerna – detta gynnar både producenten och konsumenten. 

Forskning visar att även små odlingar, så som trädgårdar och odlingslotter har en enormt positiv inverkan på mångfalden. Så vad kan man själv göra för att bidra? Det är inte varje student som har tillgång till en uteplats eller en kolonilott, men visst finns det sätt även för oss att odla. Delvis finns det gemensamma odlingsprojekt i kommunen som man kan ingå i. Ett av dessa är Sliparebackens skogsträdgård, en del av S:t Hans backar som blivit skogsträdgårdsodling. 

Är du lycklig nog att ha en balkong kan du alltid odla i växt- och blomlådor – varför inte starta ett odlingslag i korridoren och använda den gemensamma balkongen? (Risk för att blomlådan misstas för askkopp, stor skylt kan behövas). Chapman menar att det även i små odlingar är viktigt att ha en mångfald av växter och blommor för att skapa en mer gynnsam biologisk miljö. Tänk också på att använda ekologisk odlingsjord!

Chapman håller ett personligt och lättsamt föredrag om odling, som främst vänder sig till personer med tillgång till stora odlingsområden. Men även för den aspirerande odlaren kan webbinariet vara lärorikt. Exempelvis fick jag lära mig att i princip alla grönsaker kan odlas i växtlåda eller pallkrage, vilket kan vara till ekonomisk fördel för en fattig student med gröna fingrar. 

Om man är intresserad av park- och naturkontorets verksamhet i kommunen eller vill delta i ett gemensamt odlingsprojekt kan man besöka deras Facebooksida, Odla i Lund. Webbinariet ligger uppe till den 20/5.