”Det handlar inte om sex”

- in Nyheter, Studentliv

Att höra sina grannar ha sex kan röra upp en mängd olika känslor och lyhördheten i lägenheter leder ofta till diskussioner. Så, vad tycker Lunds studenter, är det värre att höra än att höras?

– Första sekunderna tror jag att det är någon som är skadad eller något så jag tänker liksom ”oh shit, ska jag ringa ambulansen eller något?!” men så lyssnar jag av och ”nej, de… de har sex, okej, inget allvarligt”, berättar studenten Benjamin* över Zoom.

”Nästan var tionde hyresgäst har någon gång störts av att grannarna haft sex. Men bara knappt en tredjedel av dem gör något åt saken.”, skriver tidningen Hem & Hyra i en artikel från mitten av juli i år. Siffrorna baseras på en undersökning som tidningen har genomfört tillsammans med opinionsinstitutet Skop. Lundagård har pratat med sex olika studenter för att se hur Lunds studentliv känner kring att både höra och höras.

Låt dem ha det gött

Martin* har bott i både studentlägenhet och kollektiv under sin tid som student i Lund. Han säger sig ha svårt att känna igen sig i det Hem & Hyra skriver. Visserligen händer det att han hör sina grannar ha samlag, men han relaterar inte till beskrivningen av grannarnas ljud som störande.

– Om jag satt själv i min lägenhet och hörde någon annan så skulle jag inte tycka att det var så himla störigt. Låt dem ha det gött, liksom.

Men det är inte alla studenter som har en lika avslappnad relation till att höra andras sexliv. Håkan* berättar att han bott med ett av sina syskon det senaste året. Han upplever att det kan kännas obekvämt att höra hur ”kropparna slår mot varandra” när syskonet har samlag. Håkan påpekar dock att pinsamheten som eventuellt skulle uppstå om han pratade med sitt syskon om (o)ljuden överträffar de obekväma känslorna som uppkommer när han hör syskonets nattliga aktiviteter.

Jack Lukkerz, socionom och auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning, tror att det finns en rad olika anledningar till varför det är svårt att samtala med grannar om att man hör dem ha sex; även om man skulle finna ljuden störande.

– Sex är något privat, vi kanske inte vill tränga oss på. Vi vill inte bli en del av varandras sexualitet, även om vi oundvikligen och ofrånkomligt blir en del av grannarnas sexualitet [när vi bor i lägenhet reds. anm.].

Tidigare bodde studenten Emilia* i en studentkorridor. Hon berättar att hon upplevde stön och dunkar i väggen från en grannes samlag som besvärande. Hon säger också att (o)ljuden från grannen var så pass höga och frekventa att de störde både sömn och studier. Emilia valde därför att prata med grannen om situationen .

– Jag sa till henne att det här går verkligen inte, jag kan för fan inte sova.

Hur vi upplever våra grannars (o)ljud är en ganska komplex fråga, påpekar Jack Lukkerz. Han tillägger att hur man upplever ljuden kan säga lika mycket om den som hör som den som hörs, vilket kan vara en av anledningarna till att få väljer att prata med sina grannar om volymen.

– Man kan känna en äckelkänsla, man kan känna en skamkänsla, man kanske till och med känner lite avund, lust, man kanske blir kåt av det här. Det kan finnas saker som är positivt i det här eller som gör att vi inte vill avslöja för mycket av oss själva. Jag kan mycket väl tänka mig att det väcker komplexa känslor som gör att de flesta bara låter saken bero.

Alla medel är tillåtna i krig och kärlek

Bland de sex intervjuade studenterna säger majoriteten att de inte störs av ljudet från grannarnas älskog. De flesta upplever det snarare som något humoristiskt eller känner sig opåverkade. Något även AF Bostäders VD, Henrik Krantz, upplever stämmer in på hans bild av hur det ser ut inom studentvärlden.

– Det kanske inte är att man ringer om just detta. Utan man ringer i allmänhet om att det är fest.

Enligt Jack Lukkerz lägger artikeln från Hem & Hyra fokus på fel detaljer. Han håller med Henrik Krantz om att det verkar vara relativt ovanligt att man störs av ljud från grannarnas sexuella eskapader. Studien från Hem & Hyra visar trots allt att nio av tio hyresgäster inte störs av ljud från grannarnas samlag, påpekar han.

– De flesta verkar ju inte tycka att det är något problem. Jag tänker att det här visar på den mångfalden [av känslor som kan uppstå, reds. anm.], och en tendens att kanske lägga fokus på det negativa, det som inte funkar, det som stör oss.

I intervjuerna med de sex studenterna är det snarare det motsatta problemet som framkommer – en medvetenhet om att grannarna kan höra när man själv har samlag. De flesta känner dock att det ”göttiga” överväger det eventuellt pinsamma.

– Aldrig i livet! Jag känner att, det är klart att det är lite pinsamt och obehagligt, säger studenten Peter*, som bor i en korridor från AF Bostäder, när han blir frågad om det påverkar hans sexliv.

– Men alla medel är tillåtna i krig och kärlek, tillägger han muntert.

Vid oro för om grannen kommer höra finns det ett värde i att fundera kring vad det egentligen är man oroar sig för, samt om ens farhågor är baserade på verkligheten eller skam, säger Jack Lukkerz. Han rekommenderar att man funderar kring vad man själv hör från sina grannar.

– Måste man uttrycka sig i ljud? Om man ligger med varandra eller har sex på egen hand; kan man njuta sexuellt utan att vara allt för högljudd? Kan man göra det på ett annat sätt?

Peter Petterson från Boverket skriver i ett mejl till Lundagård att det är svårt att avgöra vad som är en lämplig ljudnivå för ”mänsklig aktivitet”.

”Variationen av ljudnivåer är ofta stora vilket innebär att det kan vara svårt att bestämma ett normalfall, om mätningarna sker i en allmän boendesituation kan det ju även vara lite integritetskränkande.”

Man tänker ju oftast att det ska låta mindre än vad det gör, tror jag.

Utöver Emilia är det ingen av de intervjuade studenterna som säger att de har kontaktat grannen om sexljud mer än möjligtvis genom någon liten skämtsam kommentar. Men Hilda*, som bor i en studentlägenhet via AF Bostäder, var en gång med om att en granne knackade i väggen när hon hade samlag. Hilda berättar att hon inte riktigt hade insett hur lyhört det var i hennes bostad innan händelsen men att hon numera oroar sig för att grannarna ska höra när hon har sex. Detta påverkar fortfarande hennes sexliv.

– Det satt i efter… Man blir lite hämmad av det liksom.

Även Håkan nämner att hans syskon vid ett tillfälle sa till hans tidigare partner att de var för högljudda.

– Det blev lite stelt va… Man tänker ju oftast att det ska låta mindre än vad det gör, tror jag.

Under samtalet med Jack Lukkerz påpekar han att man som boende i lägenhet bör anpassa sig efter att grannarna eventuellt kan höra ens sexuella aktiviteter. Men han tillägger även att grannarna troligen inte är medvetna om att ljudet från deras aktiviteter penetrerar väggarna. Om man önskar att prata med en granne om eventuella läten rekommenderar Jack Lukkerz att man i stället för att fokusera på aktiviteten bör tala om ljudnivån.

– Det här handlar inte om sex. Det handlar om ljudet, eller oljudet. Jag tror att man i lika grad ska säga till att ”det här oljudet är störande” ungefär som att det är en dammsugande granne mitt i natten, musik eller fest.

– Är det något som sker sällan, kanske en kvart tjugo minuter, vad vet jag, man kanske kan lyssna på musik själv i lurar. Kanske gå ut och gå en stund och så. Men om det sker väldigt ofta så tänker jag att man absolut bör säga till, tillägger Jack Lukkerz.

*Samtliga namn på studenter som medverkar i artikeln är fingerade.