Dålig ventilation kan bli slutet för hundraåriga djur

- in Aktuell, Nyheter

Flertalet inlagda djur från universitetets zoologiska samling riskerar att skadas eller förstöras. Dålig ventilation på Arkivcentrum Syd och pressad ekonomi på biologiska institutionen är orsaken.

Lunds universitets zoologiska samling har flera sekel på nacken, och rymmer miljoner föremål. Länge ställdes delar av samlingen ut på Zoologiska museet på Sölvegatan, men när museet byggdes om till vad som idag är Lux packades samlingen ner i lådor och flyttades till Arkivcentrum Syd i södra Lund.

Förutom skelettdelar och uppstoppade djur utgörs en stor del av samlingen av varelser som konserverats i formalin och etanol – den ”våta samlingen”. Då konserveringsvätskan sakta avdunstar behöver den emellertid fyllas på vart femte år, något som nu stött på förhinder. Detta rapporterar Sydsvenskan.

– Det är två vätskor som det finns hygieniska gränsvärden för, och de överskrider man lätt när man byter vätska, berättar Sven Lidin, dekan på naturvetenskapliga fakulteten, för Lundagård.

Han menar att de förutsättningar som krävs för att byta vätskorna på ett säkert sätt saknas på Arkivcentrum Syd. Bland annat behövs ett helt annan typ av ventilationssystem, vilket zoologiska museet självt måste finansiera. Detta finns det i dagsläget inga ekonomiska möjligheter att göra.

Enligt Sven Lidin är det finansiella en fråga om avvägningar, och framför allt ett ärende för den biologiska institutionen.

– Det är precis samma prioriteringar som man gör när man lägger ner annan forskningsverksamhet. Det är klart, om en samling blir förstörd är det fullständigt irreversibelt, men lägger man ner en forskningsverksamhet så är det också en väldigt långvarig skada man ställer till med.

Sven Lidin berättar vidare att det finns andra platser i Lund med adekvat utrustning för att kunna genomföra ett byte av vätska – bland annat på Kemicentrum. Dessa lokaler är dock upptagna med annan verksamhet.

– Men det vore också olyckligt att splittra upp samlingarna och personalen på Arkivcentrum Syd, så det är inget bra alternativ, säger Sven Lidin.

Nu söker Biologiska museet, som idag har hand om de zoologiska föremålen, ny finansiering för att kunna rädda den våta samlingen, som annars riskerar att skadas allvarligt när konserveringsvätskan sakta dunstar bort.