Över 300 studenter protesterar mot platsförlagd tentamen – “Sätt studenternas hälsa först”

- in Corona, Nyheter, Utbildning

Flera hundra studenter ska vistas i en och samma sal under flera timmar – mitt under rekordhög smittspridning. Beslutet innebär att tentamen i juridisk översiktskurs (JÖK) ska hållas på plats, något som föranlett starka motreaktioner från studenterna.

Idag, torsdagen den 13 januari, ska omkring 300 studenter vid Lunds universitet (LU) samlas under ett tak och skriva en tentamen i JÖK. Studenterna på kursen blev oroliga när de fick höra att terminens tentamen skulle ske på plats och startade en namninsamling som sedan dess start i söndags (den 9 januari) fått över 300 underskrifter.

Det finns en stor oro för att studenter som har symptom ska gå till salstentamen

I kampanjen uppmanar studenter ansvariga att hålla tentamen på distans för att vara “proaktiva med att hindra smittspridningen” och “sätta studenternas hälsa först”.

Louise Petersson läser genusvetenskap vid Lunds universitet och ska som en del av sitt program skriva tentamen i JÖK. Hon är en av de som ligger bakom namninsamlingen mot den platsförlagda examinationen och hoppas att den ska få kursansvariga att tänka om.

– Det finns en stor oro för att studenter som har symptom ska gå till salstentamen och sprida sjukdom till folk i riskgrupper.

Anneli Carlsson, studierektor vid Institutionen för handelsrätt, ansvarar för beslut om genomförandet av examinationen på JÖK. Hon delar studenternas oro för den pågående smittspridningen, men anser att fördelarna med platsförlagd examination överväger nackdelarna även i rådande situation.

– Att hålla tentamen på plats är en fråga om kvalitet, rättssäkerhet och möjligheterna att säkerställa en rättvis bedömning.

Louise Petersson har förståelse för att en examination på plats skapar bättre möjligheter att säkerställa lika villkor för alla studenter genom att eliminera möjligheter till fusk. Hon lyfter däremot att en tentamen som kräver fysisk närvaro skapar sämre förutsättningar för de som tillhör riskgrupp eller bor tillsammans med någon som gör det.

– Att hålla tentan på plats skapar också olika förutsättningar genom att avskräcka dem som har särskild anledning att vara orolig för att bli smittad.

Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, berättar i en intervju för Lundagård att det till och med kan vara fördelaktigt att varje enskilt lärosäte beslutar om format för respektive tentamen.

– Det är viktigt att beslutet bygger på förutsättningarna för den enskilda examinationen och därför behöver man kunskapen från den som arrangerar kursen.

Vi har gått ut med tydliga instruktioner till studenterna om hur de ska göra för att undvika trängsel och hålla avstånd.

Utbildningsminister Anna Ekström berättar under en presskonferens den 11 januari om regeringens syn på frågan om hur examination ska bedrivas under rådande situation. Hon betonar då att det måste vara upp till lärosätena att själva fatta beslut om enskilda tentamenstillfällen.

– Jag ser inget bättre sätt än att ge lärosäten en stor frihet under ansvar. Så här långt är jag stolt över det arbetet som utförts på lärosätena.

Anneli Carlsson tar stöd i regeringens beslut och påpekar att även universitetsrektorn anser att examination bör äga rum på campus om den kan utföras i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi kommer befinna oss i en stor, rymlig och väl ventilerad lokal och vi har gått ut med tydliga instruktioner till studenterna om hur de ska göra för att undvika trängsel och hålla avstånd.

Med dessa åtgärder gör Anneli Carlsson bedömningen att examinationen följer rekommendationerna, en uppfattning som delas av universitetsrektor Erik Renström. Han skriver på sin blogg att “det handlar framförallt om att hålla avstånd och undvika trängsel och att ingen ska vara på campus vid symptom”.

Vad ska ni i kursledningen göra för att säkerställa att ingen går till examinationen trots att de har symptom?

– Vi planerar att lägga in ett extra examinationstillfälle närmare ordinarie tillfälle som man kan utnyttja om man missade det första, säger Anneli Carlsson.