Intagen betedde sig olämpligt mot student

- in Nyheter

Händelsen ägde rum på studentens praktikplats.

En student vid Lunds universitet råkade ut för en allvarlig händelse under sin praktik. 

Enligt händelserapporten ska en av de intagna – så kallat klienter – ha betett sig olämpligt mot studenten, på ett sätt som riskerade att ge negativa effekter på studentens psykiska hälsa. Klienten fick en varning, och en incidentrapport samt en misskötsamhetsrapport upprättades.

Händelsen, eller tillbudet, beskrivs i rapporten som något som ”kan hända” under praktiken. 

Efter händelsen stannade studenten hemma i två dagar, och valde sedan att återgå till arbetsplatsen. 

Anna Sonander, universitetslektor vid rättssociologiska institutionen, är en av dem som varit inblandad i uppföljningen av händelsen. 

–  En del av de här arbetsplatserna har klientnära arbete. Där finns det alltid risker såklart. Saker kan alltid hända, säger Anna Sonander. 

För att förbereda studenterna ska de få en introduktion till arbetsplatsen. Studenter och handledare fyller också i en praktikplan på förhand för att komma överens om vad som ska ingå i arbetet. På denna typ av arbetsplats ska studenten också bära larm och alltid ha sällskap av någon från personalen, vilket studenten i det aktuella fallet hade. 

– Vi har ansvar för studenternas arbetsmiljö även om de är på praktik eftersom de är försäkrade av oss. Det finns speciallagstiftning för det. Det är viktigt för oss som inte utbildar våra studenter till ett yrke att vi förbereder dem på vad de kan möta, säger Anna Sonander.

Anna Sonander säger att det också är viktigt med uppföljning för att få ett bra avslut på sin praktik. Vid händelser som denna ska studenten också erbjudas stöd från universitetets sida, vilket studenten har fått.  

Vid nästa lärarlagsmöte, som alltid hålls efter avslutad kurs för att utvärdera och planera baserat på föregående termins erfarenheter, kommer incidenten att behandlas. 

– Denna gång kommer givetvis aktuell händelse att vara central, säger Anna Sonander.

*Artikeln har uppdaterats