Kommunal omröstning om Källby döms som olaglig

- in Nyheter

Källby eller Malmö? I somras togs beslutet att behålla Källby avloppsreningsverk, men nu visar sig beslutet ha tagits på olagliga grunder.

Turerna kring Källby vattenreningsverk har varit många. Senast i juni i år röstade Lunds kommunstyrelse igenom att avloppsreningen ska fortsatt utgå från Källby avloppsreningsverk.

Dock ansåg inte alla att denna omröstning gick riktigt till. En privatperson i Lund anmälde omröstningen till förvaltningsrätten i Malmö med motiveringen att ”ärendet är av så pass stor vikt att det bör lyftas till kommunfullmäktige för beslut”, något Sydsvenskan rapporterat om.

Nu har anmälan behandlats och domstolen finner att omröstningen i kommunstyrelsen i juni skett på olagliga grunder eftersom en sådan viktig fråga bör avgöras av kommunens högst beslutande organ. Chefsrådmannen Peter Kristiansson kommenterar ärendet på följande sätt till Sydsvenskan:

– Det borde ha lyfts till kommunfullmäktige. Det är en så pass principiell och viktig fråga att kommunfullmäktige måste fatta beslutet.

Domen innebär att kommunstyrelsens beslut om att behålla Källby som avloppsreningsverk upphävs. Den tidigare diskussionen har handlat om huruvida Källby ska behållas och byggas ut eller om Lund ska ansluta sig till det nya reningsverket i Malmö, som går under namnet Sjölunda. Hur Lunds framtida avloppsrening ser ut är fortfarande oklart. Peter Kristiansson säger till Sydsvenskan att han anser att ärendet bör öppnas upp på kommunal nivå igen.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) säger till Sydsvenskan att detta beslut från domstolen var föga förvånande och att han varnade för dess olagliga genomförande redan när kommunstyrelsen röstade om frågan i somras.

Nu kommer domen att ses över av de kommunala juristerna för att vägleda politikerna i den fortsatta processen med avloppsreningen.