Lundagård 100 år

Lundagård 100 år

Lundagård 100 år

Bilderna som bär oss

Under Lundagårds första halvsekel var det tecknarna som stod för bildmaterialet. Först i slutet av 1960-talet kom de första fotograferna att bistå tecknarna i deras arbete att ge Lundagård en visuell ’impact’. Fotografen Lars Mongs hörde till pionjärerna ...
Read more 0
Lundagård 100 år

Lunds enda studenttidning

Denna text publicerades i Lundagårds 100-årsbilaga. Lundagårds utveckling mot granskande och nyhetsorienterat medium har gjort att man innehar en unik roll i Lunds studentliv. Men det är inte bara av godo.  Den som stannat till på redaktionen för att ...
Read more 0
Lundagård 100 år

Grund för granskning

Denna text publicerades i Lundagårds 100-årsbilaga. Den maktutövning som under 1990-talet förflyttats från stat till universitet gick inte Lundagård obemärkt förbi. Så blev Lundagård, med PM Nilsson i spetsen, en granskande tidning. Varubranscher har sedan länge rutiner för ...
Read more 0
Lundagård 100 år

Lundagård är historien om studenterna

På Lundagårds 100-årsdag gästar Expressens kolumnist och före detta Lundagårdsskribent Patrik Lundberg. Han minns nervositeten inför att skriva för Di lärde i Lund.  Få vet vad Gunnar Aspelin tänkte när han för 100 år sedan publicerade det första ...
Read more 0
Lundagård 100 år Nyheter

Dags för självrannsakan: Lundagård fyller 100 år

Lundagård fyller 100 år och i samband med jubileet rannsakar tidningen sig själv. När ett sekel som nyhetsspridare läggs till samlingarna tar Lundagård tillfället i akt och djupdyker i sitt förflutna. I Lundagårds hundraåriga historia finner vi skandaler, ...
Read more 0