Studieavgifterna ska bort vid S-vinst

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Det blev tredje gången gillt för S-studenterna. Deras krav på att ta bort studieavgifterna fick slutligen gehör från partikongressen i helgen. 

 

”Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige är avgiftsfria.” Det var formuleringen som nu ska göra så att studieavgifterna slopas vid en eventuell valvinst för S.

— Vi har lyckats få Socialdemokraterna att ändra åsikt, vilket känns väldigt bra. Det känns nästan som det var nu eller aldrig, säger Magnus Nilsson, förbundsordförande på S-studenter.

Kongressbeslutet i helgen innebär inte att S kommer att återgå till systemet som fanns innan studieavgifterna infördes. Istället ska ett ny system arbetas fram. Från de 100 – 150 000 kronor som utomeuropeiska studenter betalar i dag per termin, planeras endast de 900 kronorna i anmälnings- och administrationsavgiften att behållas.

— Det var väldigt många som sökte tidigare, vilket orsakade stor belastning ute på högskolorna. Men utgångspunkten är sedan att själva studierna ska vara gratis.

När kan det bli genomfört?

 I framtidskontraktet som röstades igenom så står det att ambitionen är att genomföra alla reformer under nästkommande mandatperiod. Så innan 2018 bör det vara förändrat vid en valvinst.

 

Finns det några svårigheter med att genomföra beslutet?  

– Ja, det skulle väl vara att det blir jobbigt att bygga om systemet igen ute på högskolorna. Men många av rektorerna var kritiska till studieavgifterna när de infördes, så det finns nog förståelse för detta förslag, säger Magnus Nilsson.

 

Fakta

[checklist]

Såhär lyder formuleringen i framtidskontraktet:

  • ”För att kunna driva morgondagens forskning och innovation så behöver Sverige ett större internationellt utbyte. Införandet av studieavgifter har kraftigt reducerat antalet utomeuropeiska  studenter. För att öka utbytet med andra delar av världen, och möjliggöra för fler studenter att stanna i Sverige för att arbeta och forska, behöver en andel av studieplatserna öppnas för utomeuropeiska studenter. Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige är avgiftsfria.”
  • Finansieringen av studierna till utomeuropeiska studenter kostade tidigare 500 miljoner kronor per år. Vad ett slopande av avgifterna skulle kosta vid en S-vinst har S-studenterna ingen uppfattning om för tillfället.
  • Källa: Magnus Nilsson. 

[/checklist]