Student Bay-fallet prövas inte i HD

Hovrättens tidigare fällande dom mot fildelningssajten som tillgängliggjort kurslitteratur står fast.

 

Student Bay polisanmäldes 2008 av Sveriges läromedelsförfattares förbund, SLFF. Hemsidan, som tillgängliggjorde kurslitteratur på nätet, kan liknas med ett Pirate Bay. Sajten stängdes kort efter polisanmälan ner och en lång rättsprocess inleddes. Men nu står det klart. Fallet kommer inte att gå vidare till Högsta domstolen, HD.

– Vi är nöjda med hovrättens dom, det var väntat att HD inte skulle bevilja prövningstillstånd, för det sker vid väldigt få fall, säger Jöran Enqvist, förbundsordföranden i SLFF.

– Vi vill inte komma åt enskilda studenter genom att anmäla, men det är när det sätts i system som det blir allvarligt.

Tingsrätten valde först i april 2012 att fria den åtalade, men i december samma år fälldes mannen i hovrätten till samhällstjänst och skadestånd på 42 000 kronor plus ränta. Den fällda mannen hävdar fortfarande sin oskuld och uppger att han endast har designat hemsidan på uppdrag från okänd ägare till hemsidan.

– Jag tycker att Svea hovrätt har varit diffus i sin dom genom att beviskraven har sänkts från Tingsrättens tidigare friande, menar den tilltalade.

Hur fungerar kurslitteratursbranchen? Läs reportaget ”Kriget om kurslitteratur” på Lundagard.se

 
läs mer: Åklagare utreder Studentbay
Studentbay polisanmäls för kurslitteratur på nätet