Gräns på högskoleprov sågas av SFS

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Regeringen vill införa gräns för godkänt på högskoleprovet. Men lösningen kritiseras.

– Regeringen kringgår bara det verkliga problemet med antagningssystemet, säger SFS vice ordförande Erik Pedersen. 

Under regeringssammanträdet förra veckan gavs Universitets- och högskolerådet i uppdrag att utforma en godkändgräns på högskoleprovet. En reaktion på den senaste tidens rapportering om de låga resultaten som behövts för att tas is på högskolan. Bland annat antogs 123 lärarstudenter till studierna på betyget 0.1 i högskoleprovet höstterminen 2012.

Studenter som antas till en utbildning ska ha förutsättningar att kunna fullfölja den, säger utbildningsminister Jan Björklund som förklaring till beslutet.

Men regeringens beslut får kritik av studentföreträdarna.

– De lappar bara på med särlösningar, säger Erik Pedersen, vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer, SFS.

– Alla som har godkända betyg från gymnasie- eller komvuxutbildningar har redan behörighet och ska kunna klara utbildningarna. Högskoleprovet är bara ett av antagningssätten. Det verkliga problemet ligger i antagningskvoterna.

Hur menar du då? 

– Antagningssystemet i dag är inte transparent, eftersom så mycket beror på vilka sökande som hamnar i vilken kvot. Internt brukar man säga att det bara är tre personer i Sverige som förstår systemet för att det är så krångligt.

SFS vice ordförande menar vidare att införseln av bland annat det nya gymnasiebetygssystemet och meritpoängen har gjort det svårt att få en överblick för den sökande studenterna.

Är det inte bra att ändå försöka höja ribban i just antagningen till högskoleprovet?

–  Nej, Björklunds utspel löser inte problemet med det ihopsnickrade systemet. Det behövs en ordentlig översikt av antagningen. Vi tycker att det borde tillsättas en utredning för att se över just detta.