Universitetet återinför nationsstöd

- in Nyheter

Nationsstöd om 25 kronor per helårsstudent återinförs nästa år. Pengarna ska göra nationerna mindre beroende av alkoholförsäljning. Dessutom har den tidigare omdiskuterade procentregeln kring myndighetskapitalet korrigerats och stödet till studentinflytande höjs med 50 kronor.

Ett nytt nationsstöd återinförs från 2014 som  ska sökas genom Kuratorskollegiet. Summan blir 25 kronor per helårsstudent eller doktorand. Pengarna är till för att nationerna ska kunna skifta fokus från sina inkomstbringande pub- och klubbaktiviteter. För många nationer är det en stor del av verksamhetspengarna.

– Syftet med stödet är på studenternas eget initiativ. Enligt min uppfattning sköter våra studenter sina klubb och pubverksamheter anmärkningsvärt bra och ansvarsfullt, men det är deras egen önskan att kunna utveckla övriga delar av nationsverksamheten, säger rektor Per Eriksson.

Per ErikssonInte bara för Studentlund

Stödet kommer att kunna sökas av alla nationer, inte bara de som väljer att delta i Studentlundssamarbetet.

– Vi vill att alla nationer kommer kunna söka detta. Det finns inga krav i dagsläget på hur pengarna ska användas, men det är klart att om nationerna redovisar att de lagt alla pengar på alkoholverksamheter blir vi kanske inte så glada, säger rektor Per Eriksson.

Kritik mot resursfördelning

Diskussionerna har gått varma kring Universitetsstyrelsens förslag till resursfördelning, bland annat ifrågasatte ordförande och vice ordförande i Samhällsvetarkåren de ojämnheter som varit kring hur det tillåtna överskottet skulle fördelas. Det tidigare förslaget kunde inneburit att vissa fakulteter kunde ha mer överskott än andra, då till fördel för de tekniska och medicinska fakulteterna, men ändrades.

– Vi ställer oss mycket positiva till att tilläggsyrkan tillkom. Det procentuella överskottet måste vara samma, inte kronorna, säger Samhällsvetarkårens vice ordförande Sebastian Persson om förslaget.

Ökning av tillåtna överskottet

Det nya förslaget som klubbades igenom innebar en ökning av det tillåtna överskottet från 10 till 15 procent, och ett samarbete mellan institutionerna om hur detta ska fördelas fakultetsmässigt. Kårstödet från Lunds universitet ökas från 75 till 150 kronor per helårsstudent eller doktorand. Rektorn meddelade också att Lunds universitet kontinuerligt söker tillåtelse från regeringen till fler utbildningsplatser.

– Regeringen menar på att söktrycket på högskoleutbildningar kommer att minska enligt prognoser om årskullar. Gång på gång har vi sett att dessa prognoser slår fel med upp till 26 procent, och vi på Lunds universitet ser ett fortsatt ökat söktryck. Fler studieplatser var på gång för något år sedan men drogs tillbaka av regeringen, vilket för mig är obegriplig politik, säger Per Eriksson.