"Mer närvarande i Stockholm"

- in Nyheter, Studentliv
@Annika Skogar

Kvalitetsarbete och ett fortsatt behov av fler utbildningsplatser. Det var några av de punkter som diskuterades under tisdagens styrelsemöte vid Lunds universitet.

Rektor Per Eriksson. Foto: Daniel Polberger
Rektor Per Eriksson.
Foto: Arkiv/Daniel Polberger

Det fanns inga beslutspunkter att ta ställning till vid universitetsstyrelsens möte på tisdagen. På presskonferensen efter mötet framhöll dock rektor Per Eriksson det arbete som nu påbörjats kring strategisk utbildningsplanering.
– Hur bär vi oss åt om vi får ökat eller minskat utbildningsuppdrag? Vi måste fundera på hur vi gör om det blir en förändrad utbildningspolitik.

Ökat söktryck
Det är regeringen som beslutar om hur många studenter som ska utbildas vid varje lärosäte, något som respektive universitet och högskola sedan får rätta sig efter.
– Jag har länge varit tydlig med att vi behöver ytterligare 2 000 utbildningsplatser, vi avvisar i dag mycket kvalificerade studenter till utbildningar. Sju år i följd har vi sett ett ökat söktryck till Lunds universitet, säger Per Eriksson.
Är det något specifikt ämne eller utbildning som ni efterfrågar fler platser till?
– Vi har listat civilingenjörsutbildningarna eftersom vi anser att vi blev förfördelade i den senaste utdelningen när Chalmers och Kungliga tekniska högskolan, KTH, fick 150 platser var medan vi bara fick 50. Vi har gjort mätningar på hela landets efterfrågan på ingenjörer och då är den större här än i både Västra Götaland och Stockholm.
Vad kan det bero på att de gjorde den prioriteringen då?
– Här spekulerar jag men jag tror att det beror på att teknikföretagen låg på regeringen för Chalmers och KTH men inte för oss. Vi behöver vara mer närvarande i Stockholm, säger Per Eriksson.

Kvalitetsutvärdering under utredning
En annan sak som diskuterades under mötet var det hårt kritiserade kvalitetssäkringssystemet som använts för att utvärdera högskoleutbildningar sedan 2011. Det nuvarande systemet som används har underkänts av det europeiska nätverket för kvalitetsgranskning av högre utbildning, ENQA.
– Vi är bekymrade över det kvalitetssäkringssystem som finns i dag. Nu har ju regeringen i elfte timmen tillsatt ytterligare en utredning där det ska utredas hur vi ska organisera ett kvalitetssäkringssystem. Bedömningen av svensk högre utbildning baseras just nu på ett internationellt underkänt utvärderingssystem. Det är skandal.

Universitetsstyrelsen efterfrågar istället en modell där universiteten själva får sköta sin utvärdering.
–  Vi tycker att kontrollen bör ligga på att det finns ett kvalitetsmätningssystem istället för att bara mästra universiteten, säger Per Eriksson.

 

Hur det går i jobbet med rekryteringen av ny rektor var ingenting som togs upp under gårdagens presskonferens. Håll utkik på lundagard.se för kommentar kring det från styrelseordförande Margot Wallström under dagen. 

Fakta

[checklist]

Universitetsstyrelsen

  • Universitetsstyrelsen är universitetet högsta beslutande organ.
  • Den består av rektor, åtta allmänrepresentanter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare och tre studenter.
  • Styrelsen ses för möten ungefär varannan månad.
  • Styrelseordförande är Margot Wallström.
[/checklist]