Torbjörn von Schantz ny rektor

- in Nyheter
@Annika Skogar

Under fredagen beslutade en enhällig universitetsstyrelse att välja Torbjörn von Schantz till ny rektor för Lunds universitet.

Vid årsskitet avgår Lunds universitets nuvarande rektor Per Eriksson. Processen för att välja en ny rektor har pågått sedan början av året och i dag var det slutligen dags för universitetsstyrelsen att besluta vem de skulle föreslå regeringen att utse till rektor för de kommande sex åren.

Att det skulle bli Torbjörn von Schantz var ingen överraskning. Förra veckan fick han 27 av 46 röster då Universitetskollegiet, den hörandeförsamling som består av representanter från studenter, lärare och anställda, skulle visa vem de ville se som universitets nya rektor.
– Det var idag även en totalt enhällig styrelse som ställde sig bakom hans namn, säger styrelseordförande Margot Wallström.

Känner sig trygga
Margot Wallström framhöll att valet av Torbjörn von Schantz kändes mycket tryggt.
– Hans akademiska meriter är o-omtvistade och han har en erfarenhet från olika nivåer. Han kan Lunds universitet samtidigt som han har också utvecklats som prorektor på annat håll så han har goda erfarenheter, säger hon.

Regeringen har sista ordet
Innan han formellt kan ses som näste rektor återstår det dock att en kommande regering formellt ger honom uppdraget.
Har det någon gång hänt att en regering inte har valt den person som universitetet nominerat?
– Nej, det har jag aldrig hört talas om, säger Margot Wallström.

Glad över beskedet
Precis som efter Universitetskollegiets omröstning förra veckan känner sig Torbjörn von Schantz mycket glad över beskedet.
– Jag känner mig väldigt glad, stolt och överväldigad, säger han.
Torbjörn von Schantz vill dock även understryka att han känner stor respekt inför vad uppdraget innebär.
– Universitetet står inför stora utmaningar de kommande åren men jag har en vision om ett brett och sammanhållet universitet.
Hur kommer studenterna märka att det blir en ny rektor?
– Vi kan säga såhär: Jag hoppas att studenterna redan nu känner att de har inflytande över universitet och att det är uppskattat. Så vill jag att det ska vara även i fortsättningen.

Universitetsstyrelsen

[checklist]

  • Styrelsen är universitetets högsta beslutande instans.
  • Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta allmänrepresentanter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare och tre studenter.

[/checklist]

Torbjörn von Schantz

[checklist]

  • 60 år, gift, fyra barn, tre barnbarn och bosatt i Lund
  • För närvarande prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  • Disputerade 1981 på en avhandling om rävar: “Evolution of group living, and the importance of food and social organization in population regulation – a study on the red fox (Vulpes vulpes)”
  • Blev år 2000 professor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet.
  • Prefekt för Ekologiska institutionen vid Lunds universitet 1998-2002
  • Dekan för Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet 2006-2011
  • Ledamot (lärarrepresentant) i Lunds universitetsstyrelse 2004-2010

[/checklist]