Lundagård får fortsatt tre redaktörer

- in Nyheter
@Tove Nordén

Det blir tre redaktörer på tidningen Lundagård även nästa år. Lunds universitets studentkårer beslöt under onsdagen att ändra det tidigare beslutet om endast två redaktörer, och utlyser nu tre tjänster för 2015-16.

I mars i år beslöt Lunds universitets studentkårer, Lus, tidningen Lundagårds ägare, att dra ned på antalet redaktörer från 2015. Tre heltidsarvoderade skulle bli två på grund av att tidningen och Lus hade dålig ekonomi.

Sedan dess har tidningen hittat nya intäkter och skurit kraftigt i kostnaderna, och på onsdagens ting kom en vändning. Efter kort diskussion fattades ett beslut om att utlysa tre redaktörsposter även för 2015-16 – två på två år och en post på ett år. Argumentet för att en tjänst tillsvidare enbart ska utlysas på ett år var enligt kårerna att det då finns möjlighet att göra en ekonomisk uppföljning även nästa år och fortsätta uppmuntra Lundagård till ett aktivt arbete för att hitta fler finansieringsmöjligheter.

Hanna Gunnarsson, Lundagårds styrgrupps ordförande, kände sig glad efter mötet:
– Det känns väldigt bra att Lundagård kan fortsätta arbeta med tre personer på heltid. Det gör att tidningen kan hålla den kvalitet som den håller idag och kan fortsätta utvecklas, säger Hanna Gunnarsson.

Ekonomifrågan fortfarande aktuell
Trots seger säger Hanna Gunnarsson att den ekonomiska situationen fortfarande inte är helt lätt men att det är upp till ägarna, det vill säga kårerna, att ta den diskussionen.
– Annonssituationen har fortfarande inte återhämtat sig från hur den var för några år sedan. Lundagård finansieras till stor del av annonser, så vi måste se över hur vi kan öka intäkterna där och på annat sätt, säger Hanna Gunnarsson.

Annika Skogar, redaktör på Lundagård är lika lättad efter kvällens ting.
– Vi ville helst att de skulle riva upp beslutet men vi är ändå glada att vi kunde komma till en kompromiss med kårerna, säger hon.

Vad villkoren blir för den ettåriga tjänsten är nu upp till Lundagårds styrgrupp att bestämma, och Annika Skogar tror att den kan medföra något positivt.
– Kanske kan tjänsten på ett år bli mer attraktiv för att det är lättare att ta studieuppehåll under en kortare tid, säger hon.

Hur ser du på framtiden för Lundagård?
– Till nästa år hoppas vi på en stabil ekonomisk situation och att våra efterträdare inte ska utsättas för några ekonomiska nedskärningar, men just nu ser det positivt ut så det ska inte behöva hända, säger Annika Skogar.

Följ liverapporteringen i korthet här. Börja bakifrån för kronologisk ordning:

Nu kommer valärenden. Brukar innebära twitterförbud.

. river upp beslutet. Det blir TRE heltidsarvoderadestudentförtroendevalda på Lundagård för 2015-2016!

Sådärja. Då har vi räddat tre redaktörer för tidningen Lundagård för det kommande året. ÄNTLIGEN! EN SEGER!

Nu blir det punkten 10: Valärenden

Therese Whass föreslår paus. Röstas ned.

Ludvig Sundins yrkande, nummer tre, bifalles!

”Finner bifall” ljuder över Therese Whass läppar. LUNDAGÅRD HAR TRE REDAKTÖRER ÄVEN NÄSTA ÅR!!!

ANDRA YRKANDET BIFALLES!!! Med en förkrossande majoritet!

”Stjärna till Samhällsvetarkåren”, viskar någon

1a yrkandet: En röst för!

Mötesformalia. Vem ska bifalla vem?

Efter diskussion: Det kan Lundagårds styrgrupp hjälpa till och styra upp.

LUS valberednignsordförande Nikolas lyfter frågan om vilka poster som ska utlysas

3 yrkandet: Se över strukturen och vilken roll som utlyses

2 yrkandet: Tillsätt två på två år och en på ett år

1a yrkande: Utlys tre redaktörstjänster på två år

DET BLIR TRE YRKANDEN!!! sekreterare läser upp dem

Eller? Verkar lite förvirrat.

Allmän kaffepaus. Laktosfri mjölk verkar vara populärt.

TA FIKA! uppmanar . Ludvig Sundin och Sara från TLTh kastar sig över godsakerna.

Mötesformalia. Flera kårer börjar fippla med mobilerna

Yrkande? Tillägg på yrkande? Yrkandestillägg? Talarlistan är tom!

Hanna Gunnarsson intygar att redaktörerna har bra överlämningsprocesser.

Kan bredda rekryteringen! konstaterar JF

JF håller med LEK, och tycker att s förslag var vettigt. ”Kanske kan locka vissa personer till 1 år”

LEK uppskattar redaktörernas svar.

”Vår förhoppning är att ge våra efterträdare en hållbar lösning som de sen kan ta över och underhålla” säger

LEK undrar om ändrade arbetsuppgifter och ekonomihantering: ”Ekonomin är en ständig kamp” svarar

(Förra tweeten handlade om risken att antalet ting minskas. Då kan ju ting 2 hamna i typ december i värsta fall)

”Livet leker o vi kör tre ting på hela terminen” – Sebastian Persson har delade tankar om sina efterträdare.

JF, paragrafernas beskyddare, yrkar på att Ludvig Sundins yrkande ska tillfogas JFs yrkande. Klokt!

Krävs stadgeändring för detta? Nej! svarar .

Ludvig Sundin, före detta ordf. för Samvetet: ”Glöm inte beslutet. Bestäm att det ska tas på Ting 2, så det sker i god tid”

”Kanske ett omlottsystem för de som väljs kanske ska införas?” säger Sebastian. ”Kontinuitet ska inte förringas” säger han.

Sebastian: Vi måste vara beredda på att hantera hur vi vill lysa posten nästa år i så fall.

Sebastian Persson, , fortsätter: Vi behöver diskutera det mer i OK först. Annika lyfte en viktig poäng. Tydlighet krävs!

Sebastian Persson om ekonomisk uppföljning: Fler ägarstämmor? Nej, men på tingen kanske!

. fortsätter: Den som sitter 1 år bör ha förtur på tjänsten för det andra året.

Annika Skogar, redaktör: ”Vi ser det som en rimlig kompromiss. Vi ser ju helst 2 års på alla tjänster, men detta är positivt”

Fikabrödet består av dammsugare och frukt. Är det vad som bjuds om själv får bestämma?

För övrigt: Ont om gifflar på detta LUS-ting.

Halvårsprognos började vi med. Nu har vi ett öppet Google Doc-dokument där vi fyller i de rörliga intäkterna och utgifterna, säger Hanna

Filippa Wieselgren ställer frågor kring hur den ekonomiska uppföljningen gjorts

… ha möjlighet att söka utbildning och ordna sitt liv om denne inte väljs om. Era efterträdare måste komma ihåg detta.

Hanna Gunnarsson: Andra saken – vi måste säkerställa att beslutet om en eventuell fortsättning för den personen som väljs på ett år måste…

På LUSting för första gången som styrelse. Jag och fnissar åt :s uppdateringar! Följ tinget där vetja!

”Detta låter jättepositivt” säger . Men: Hur tänker ni att den tydligiare ekonomiska uppföljningen ska se ut?

Samvetet vill riva upp vårens beslut om bara tre redaktionstjänster. ”Vi vill gå tillbaka och riva upp beslutet”

JF: Komprissen med 2 på två år och 1 på 1 år leder till bättre kontinuitet. ”Jag har ett yrkande!” säger Rasmus, ordförande för Juridiska f.

JF: ”Man ser att Ludnagård jobbat hårt med att strukturera om med nya intäkter, men svårt att bedöma hållbarheten på bara ett år”

Lundaekonomerna är imponerade över hur Lundagård jobbat med ekonomin. ”Fortsätt så!”

Medicinska föreningen anser att man bör vara flexibel, och stöttar tanken på tre redaktörstjänster.

HTS kräver bättre uppföljning av ekonomin hos kårerna och bland Lundagårds styrgrupp

LUNA håller med. HTS instämmer med föregående talare. ”Bra argument för att ha tre redaktörer”

TLTH: Vi föreslår att man utlyser en tjänst på ett år, de andra två på två år.

Talarordningen går medsols. TLTH startar: ”Positivt att man tagit tag i det. Bra resultat. Grund för att utlysa en till redaktör”

Talarlistan är tom! föreslår att vi går en runda bland kårerna. ”Alla ska få säga sitt”!

. : Budgeten håller och ekonomin är bättre. ”Vi kan ha tre redaktörer som det ser ut nu”

Nu dags för , s styrgruppsordförande. Hon berättar om förslaget att utlysa tre redaktörstjänster, istället för 2

Mycket oväsen gör att dörrarna stängs. ”Vi kommer dö syrebristdöden nu” säger mötesordförande Therese Whass.

Akademiska föreningen avviker. Tack!

”Får man pengar till nattvandring?” undrar f.d. ordförande från Samhällsvetarkåren. Vad händer på Samvetet?

”Sök pengar! Eller boka möte med Sara” avslutar Aron

AF:s verksamhetschef Aron Klingberg uppmanar kårerna att söka pengar av AF:s fond för bl.a. nyskapande verksamheter

”Medlemskap i AF är obligatoriskt för att få komma” säger Sara Eriksson. TLTH ser lite ledsna ut.

Akademiska föreningen har två meddelanden: Oktoberfest! ”Finland är finland!” kommer framföras, lovar Sara Eriksson, programchef på AF

LUS Ordförande Oskar Styf är Kanada och kommer hem lagom till professorsinstallationen.

Föregående mötesprotokoll. Inget behöver tilläggas. Läggs till handlingarna.

Formaliadiskussioner.

”Vi behöver öva lite mer på att säga JA” säger Therese Whass, mötesordförande. Ett tecken?

Röstlängden justerad. säger att alla handlingar kommit ut enligt stadga.

LDK och Konstnärliga fakultetens studentkår är inte på tinget. Alla andra kårer är här.

”Har någon en penna?”

Presentationsrunda. MFs presentation om ”språkrör” drar ned skratt

Nu börjar LUS-tinget!

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Lus lämnar tonåren

I år firar det organ som ska föra studenternas talan 20 år. Men vet du ens vilka de är? Och vad håller de egentligen på med?