DEBATT: ”Sluta diskriminera dagens studenter”

- in Debatt

Alfred Askeljung från Centerstudenter har fyra förslag på hur studenternas socialförsäkringar kan förbättras.

Sveriges studenter lider idag av en ökande brist på bostäder och en, på vissa utbildningar, undermålig kvalitet på undervisningen. Dessa problem är både uppmärksammade och väl debatterade i offentligheten. Något som dock inte belyses tillräckligt är situationen för studenter som blir sjuka eller behöver vara föräldralediga.

Den är tyvärr långt ifrån tillfredsställande. Tillgången till de sociala skyddsnäten för studenter är otroligt dålig i jämförelse med arbetande. Här om veckan rapporterades det att 28 000 studenter saknar tillgång till sjukförsäkringen.

Saco Studentråd, där jag har bakgrund som tidigare förtroendevald, och Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har förtjänstfullt lyft frågorna tidigare. Trots det så fortsätter det politiska intresset för konkreta lösningar att vara svalt. Det är ovärdigt ett rikt välfärdsland som Sverige att villkoren för studerande ska vara radikalt sämre än vad de är för arbetande.

Jag vill lyfta fyra förslag för att komma tillrätta med den här obalansen.

Sänk antalet karensdagar till tre.
Idag har studerande 30 karensdagar. Det är orimligt länge och skapar en väldigt ansträngd situation ifall man blir sjuk under pågående studier. Tre karensdagar är en rimlig nivå som ligger mycket närmare villkoren för förvärvsarbetande.

Möjliggör deltidssjukskrivning.
Studenter kan idag bara vara sjukskrivna på heltid eller inte alls. Öppna uppmöjligheten för deltidssjukskrivning så blir systemet mer flexibelt. Förhoppningsvis kan genomströmningen öka när de som inte behöver det slipper vara heltidssjukrivna.

Koppla den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) till högskolepoängen.
Idag är SGIn kopplad till studiemedlet. Det innebär att de studenter som av någon anledningen varken arbetar eller har studiemedel helt saknar inkomst vid sjukdom. En SGI som kopplas till högskolepoängen skulle avhjälpa detta.

Möjliggör rehabilitering tillbaka till studier.
Idag finns endast möjlighet till rehabilitering tillbaka till arbete. Det säger sig självt att sjukskrivna studenter behöver och vill ha rehabilitering tillbaka till studier.

Alfred Askeljung från Centerstudenter. Foto: Privat
Alfred Askeljung från Centerstudenter.
Foto: Privat

Det är upp till oss politiska aktörer att lyfta studentfrågorna på dagordningen och se till att de offentliga system slutar diskriminera dagens studenter. Centerstudenter och Centerpartiet kan och ska leda den kampen.

Alfred Askeljung (C)
kandiderar till förbundsordförande för Centerstudenter