”Detta är ingen flyktingkris – det är en politisk kris”

- in Nyheter
@Tindra Englund

Den rådande situationen kring Europas gränser. Det talade antropologen och författaren Ruben Andersson om under en föreläsningen inför ett fullsatt café Athen.

Ruben Andersson inleder föreläsningen med att visa en bild från en fabrik där det tillverkas taggtråd.
– Ofta ser vi dramatiska bilder, men jag vill belysa det vardagliga och monotona med att vakta Europas gränser, säger han.

Organisationer förstärker och ökar problematiken
Han berättar om företag och organisationer som vuxit upp och frodas vid och i Europas gränsland. Om säkerhetsföretagen, gränsvakterna, de internationella biståndsorganisationerna, media och forskare. Samt om hur han anser att de alla sitter fast i en ond cirkel där de tillsammans med de som flyr ständigt förstärker och ökar problematiken.
– I den politiska debatten är det inte ovanligt att man lyfter fram den spanska gränsen mot Marocko som en succé men jag menar att man då missar att se hela bilden. Hur taggtråden och de höga stängslen bara har lyckats med att förflytta rutterna, först till Kanarieöarna och sedan vidare. Och hur Spaniens problem sedan blev Italiens och Greklands och så vidare, säger han.

En bråkdel av flyktingarna till Europa
I stället menar Ruben Andersson att man behöver skapa en annan typ av debatt som i stället bygger på bevis och som lyfter taket och pratar om den globala flyktingfrågan. Sett till det globala antalet är flyktingarna som tar sig till Europa en droppe i havet.
– Antalet människor som anländer är hanterbart, det är trots allt bara en bråkdel av världens flyktingar.

Ruben Andersson. Foto: Jens Hansen
Ruben Andersson. Foto: Jens Hansen

Han kallar den europeiska politikens agerande för en panikrespons.
– Jag tror att många politiker känner att de faktiskt försökt med alla verktygen i verktygslådan, men att deras försök bara lett till en upptrappning av situationen. Och att de nu börjar få slut på idéer, säger Ruben Andersson.

Måste stötta grannländerna
Enligt honom är till och med gränsvakterna ofta allt mer tvivlande och trötta på sitt uppdrag.
– Det vi behöver nu är i stället säkra och legala sätt för människor att ta sig hit. Dessutom behöver vi gå in och starkare stötta de närliggande grannländerna, som till exempel Libanon och Turkiet, med pengar och resurser.

Legala vägar – mer kontroll
Ruben Andersson tror att detta skulle skapa en tryggare och säkrare miljö inte bara för flyktingarna utan även för Europa.
– Legala vägar skulle skapa mer kontroll för alla inblandade, de skulle ge ett incitament för människor att vilja bli identifierade och undergräva människosmugglingen som business.

Han ställer sig även kritiskt till myndigheternas agerande de senaste dagarna och tycker att det är fel att prata om människosmuggling när det finns brist på säkra transporter och politiskt initiativ.
– Vi har skapat en negativ dynamik och så länge marknaden finns kvar kommer det inte att hjälpa att arrestera enskilda människor, säger antropologen och författaren Ruben Andersson.

Fakta:
Ruben Andersson är forskare vid the London School of Economics and Political science och författare till boken: “Illegality, Inc. Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe”.