Trots svar från regeringen – P6 på is om ingen lösning hittas

- in Nyheter

Ett nytt förfarande utfärdat av regeringen gör att Studenters projekt sex i nuläget riskerar att bli utan medel de två första månaderna 2018, vilket hotar verksamheten. Regeringen meddelar att de känner till problemet och att de arbetar aktivt för att förbättra situationen.  

Tidigare rapporterade Lundagård om det öppna brev som Lunds studenters projekt sex (P6) skickat till regeringen och Folkhälsomyndigheten. I brevet ber P6 om klara besked angående ansökan om verksamhetsbidrag för 2018. Bakgrunden är en omformad ansökningsprocess vilket riskerar att lämna P6 utan finansiering de två första månaderna under 2018.

Socialminister Annika Strandhäll (S) kommenterar i ett mejl till Lundagård ”Jag känner till problemet med tidsglapp och arbetar aktivt för förbättra situationen.” Ministern skriver även att hon planerar att ta fram en förordning på området som ska underlätta processen för kommande år och förhoppningsvis kunna undvika denna typen av fördröjningar.

Sofia Kvarnbo som är samordnare på P6 menar att regeringens arbete inte löser den nuvarande situationen som de står inför.
– Det är positivt att Strandhäll arbetar för att detta problem inte ska uppstå kommande år, men om de inte kan hjälpa oss att lösa vår stundande situation så kommer förmodligen inte Projekt Sex att finnas kvar för att gynnas av den nya förordningen, säger Sofia Kvarnbo.

P6 finansieras i dagsläget endast med statliga medel och är därmed beroende av de ekonomiska medel som fördelas av Folkhälsomyndigheten. Detta år har ansökningsprocessen om ekonomiska medel till lokala och regionala organisationer som jobbar med prevention av HIV och Sexuellt överförbara infektioner (STI) omformats. I stället för att gå via respektive landsting så ska organisationerna nu söka medel direkt från Folkhälsomyndigheten.

Annika Strandhäll kommenterar ändringen av ansökningsförfarandet: ”Vi har försökt att skynda på processen. I slutet av september gav regeringen Folkhälsomyndigheten ett uppdrag, som innebär att myndigheten kan förbereda fördelningen av statsbidrag till ideella organisationer som bedriver hiv-preventivt arbete på regional och lokal nivå för 2018, genom att utlysa bidraget, ta in ansökningar och påbörja granskningen av ansökningar.”

Förra veckan gick ansökningsperioden ut för lokala och regionala organisationer som vill söka ekonomiska medel från Folkhälsomyndigheten.
– Beslutet från regeringen kom till oss relativt sent på året och det är ganska snabbt jobbat av oss att vi fått ut all information och en ansökan så snabbt. Nu måste vi gå igenom alla ansökningar och prioritera. Vi hoppas på att kunna börja betala ut pengarna i månadsskiftet januari-februari 2018 säger Louise Mannheimer, Enhetschef på Folkhälsomyndighetens enheten för hälsa och sexualitet.

Hur P6 ska finansiera sin verksamhet de två första månaderna av 2018 är fortfarande oklart.

– Vi har ingen lösning än. Det är försent att söka pengar på annat sätt så vi hoppas att regeringens arbete för att lösa situationen innebär att de kommer med ett förslag om hur vi ska finansieras fram till att Folkhälsomyndigheten har behandlat vår ansökan. Annars måste vi lägga organisationen på is de två första månaderna och i så fall startas upp igen senare, säger Sofia Kvarnbo.

– Det är ju inte bara vår organisation som drabbas utan alla de andra som har liknande verksamhet också, fortsätter Sofia Kvarnbo.

Fakta P6
P6 är en ideell, erkänd studentförening under Akademiska föreningen som arbetar med sexuell hälsa på ett fysiskt, emotionellt och socialt plan. För närvarande har P6 sitt kontor i AF borgen och har en heltidsarvoderad samordnare. P6 arbetar med STI och HIV prevention och berörs därmed av de nya riktlinjerna.