Inget åtal mot tidigare chef på Akademiska hus

- in Nyheter

I april förra året rapporterade Lundagård att en tidigare chef på Akademiska hus i Lund polisanmälts av företaget på grund av misstänkt ekonomisk brottslighet. Nu står det klart att förundersökningen läggs ned. ”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa brott” skriver chefsåklagaren Lars Olson på Ekobrottsmyndigheten i beslutet.

Enligt uppgifter som Lundagård tog del av förra våren skulle den dåvarande chefen på Akademiska hus ha renoverat en privatbostad för bolagets pengar i samband med utbyggnaden av motorlabbet på LTH.

Ärendet har utretts i över ett år av Ekobrottsmyndigheten, som med hänsyn till förundersökningssekretessen varit mycket förtegen.

Nu står det dock klart att förundersökningen läggs ned. Ex-chefen på Akademiska hus slipper alltså åtal.

”Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt”, skriver chefsåklagare Lars Olson i underrättelsen om beslut.

Akademiska hus: ”Ser allvarligt på oegentligheter”

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist på Akademiska hus, säger att man från bolagets sida respekterar åklagarens beslut att inte väcka åtal på grund av bristande bevisning.

Innan saken anmäldes till polisen gjorde Akademiska hus en intern undersökning, som fann att chefen varit inblandad i oegentligheter för miljonbelopp under flera år.

– Vi ser allvarligt på oegentligheter i bolaget och valde därför att utreda händelserna vilket sedan ledde fram till en polisanmälan, säger Carolin Åberg Sjöqvist.

Hon ser inget problem med att chefen fick sluta långt innan beslutet om eventuellt åtal hade fattats.

– Att kunna styrka något straffrättsligt är en annan sak än att som arbetsgivare inte ha förtroende för en anställd. I det här fallet kom vi till en överenskommelse med personen som slutade omedelbart, utan lön. Det var inte tal om avskedande eller uppsägning, säger Carolin Åberg Sjöqvist.

Fakta
Akademiska hus är ett statligt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter åt de statliga universiteten och högskolorna.