Luna ställer in Atlas – näringslivskoordinatorn avgår

- in Nyheter

Den 12 april skulle Lunds naturvetarkår (Luna) arrangera sin årliga karriärs– och arbetsmarknadsmässa Atlas. Nu meddelar kåren att Atlas ställs in och högsta ansvarig för eventet, näringslivskoordinatorn, avgår med omedelbar verkan.

– Det har brustit från vår sida. De som arbetat med det här har inte lyckats få ihop en tillräckligt stor mängd företag och organisationer för att det ska bli meningsfullt att ha en arbetsmarknadsmässa, säger Lunas ordförande Einar Elén.

Näringslivskoordinatorn har huvudansvaret för Atlas och är heltidsarvoderad under vårterminen. Men då koordinatorn inte har levererat avgick han från sitt uppdrag den 21 mars med omedelbar verkan.

– Men vi har fortfarande förtroende för det han gjort i de andra delarna av hans arbete, säger Einar Elén.

I Lunas budget finns en post som finansieras av Naturvetanskapliga fakulteten. Pengarna är öronmärkta för näringslivskoordinatorn och Atlas.

– Näringslivskoordinatorns lön är den stora utgiften och den är utbetald för den tid som han har jobbat med det här, säger Einar Elén.

Vad som nu händer med resten av fakultetens bidrag är än så länge oklart.

– Det vet vi först på tisdag när vi haft möte med fakultetsledningen, säger han.

Men enligt Einar Elén finns det ingen risk att detta kommer skada Lunas ekonomi.

– Vi har en stabil finansiell grund, säger han.

Att fakulteten kommer dra in sitt bidrag till nästa år ser Einar Elén som osannolikt.

– Jag har svårt att se att fakulteten kommer ändra sig drastiskt. Min uppfattning är att de förstår att sådant här kan hända. Även om det är tråkigt att mässan ställs in i år så är Atlas ett långsiktigt projekt, säger han.

Luna har tillsatt en ny näringslivskoordinator som inte kommer vara arvoderad.

Lundagård har sökt näringslivskoordinatorn för en kommentar.