Konstsamling arkiveras när borgen bygger om

- in Nyheter

Det första släggtaget i AF-borgen är taget, och därmed är den största ombyggnationen av AF-borgen sedan 1950-talet påbörjad. Delar av Akademiska föreningens (AF) konstsamling tvingas därför tillfälligt flytta till Historiska Museet.

Det är den 15 mars och ett femtiotal personer står ihopklämda i AF-borgens entré. Edilen Hanna Dagsgård slår en slägga rakt igenom en fejkvägg. Hon inviger därmed den största renoveringen av borgen sedan 1950-talet, vilken kommer påverka ett flertal studentorganisationers verksamhet. En av dem är AF:s konstsamling, som har cirka 400 konstverk. Ett 40-tal av dessa ska flyttas ut ur borgen. 

I Stora salen finns en väggmålning som skänktes till Konstsamlingen år 1958 av studentkåren.
– Väggen där målningen finns i dag ska rivas, men konstverket ska plockas ner och sättas upp igen, säger Liv Mellander, förman för AF:s konstsamling.

Var den ska placeras i framtiden är inte helt säkert, men hon hoppas att verket ska sättas upp på en extern ställning så att den inte sitter direkt på väggen. Konstnären som gjort verket är Martin Emond (1895-1965) och målningen är specialgjord för den nuvarande väggen. En liknande målning av samma konstnär finns på Malmö Opera, men enligt Liv Mellander har studenterna inte förstått att det som pryder väggen i Stora salen är konst. Det står exempelvis “KUK” över hela väggmålningen och elektriker har skurit hål i den.
– Klottret och hålen ska inte ses som en del av konstverket. Jag hoppas att restaureringen ska inge verket så pass mycket pondus att det inte kommer utsättas för vandalisering igen, säger hon.

Tills renoveringen är färdig kommer konsten att förvaras i ett magasin på Historiska museet, där kraven på ljus och lufttemperatur för att konsten inte ska ta skada uppnås.

Den 18 april kommer Konstsamlingen att anordna en sista visning i Övre Aten. Ombyggnationen förväntas hålla på fram till oktober.