Doktorandkåren riskerar att förlora finansiering

- in Nyheter

Lunds doktorandkår (LDK) riskerar att förlora Lunds universitets finansiering på 700 000 kronor. Pengar som i dag finansierar doktorandombudsmannen. Anledningen är ett uppsagt avtal mellan LDK och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH).

Det finns för närvarande två kårer som representerar doktorander vid LU: LDK samt TLTH som representerar doktoranderna på den tekniska fakulteten. De två kårernas relation har under våren satts på prov då LDK rekryterat en ny doktorandombudsman, även kallad Domben.

Domben är anställd av LDK, men finansieras av universitetet. Enligt LDK:s hemsida ska Domben hjälpa doktorander vid LU, samt de två kårerna som organiserar dessa (LDK och TLTH). Domben är, något förenklat, för doktorander vad Studentombudet är för studenter.

Nu finns det en risk att LU kommer se över finansieringen så som den ser ut i dag. Anledningen är att LDK i samband med nyrekryteringen valde att säga upp ett avtal mellan LDK och TLTH som rörde Domben.

Enligt Marcus Bäcklund, huvudansvarig för utbildningsfrågor på TLTH, fick de ett mejl tidigare i vår där LDK:s presidial för interna frågor meddelar att avtalet sagts upp.

–  Avtalet stipulerar att vi ska ha insyn och bli informerade om när det är aktuellt att nyanställa eller om det är någon ändring i anställningen. Domben som vi hade förra terminen sade upp sig till start av denna terminen. Då skulle man anställa en ny Domb, men i den processen saknade vi insyn. Vilket vi hade rätt till enligt avtalet, säger Marcus Bäcklund och fortsätter:

– Vi valde att lyfta med LDK att vi, enligt avtalet, har rätt till insyn när det kommer till anställningen. Sedan får vi ett mejl som säger att avtalet är uppsagt.

Enligt uppgifter från TLTH ska en ny Domb ha anställts i början av terminen, men sedan inte fått förlängt efter provanställningens slut. Därför har det nu rekryterats ytterligare en ny Domb, men den processen, menar Marcus Bäcklund, har de inte heller haft någon insyn i.

Då det enligt Marcus Bäcklund inte finns något som ålägger att doktorandombudet också ska representera TLTH:s doktorander i och med det uppsagda avtalet så har de nu kontaktat universitetet.

– Vi har varit och pratat med LU. Vi lyfter att vi representerar en tredjedel av doktoranderna. Just nu finns det inget som stipulerar att doktorandombudet är skyldig att representera våra doktorander. Då ställer vi frågan till LU: ”Hur känner ni för att finansiera den här tjänsten med 700 000 kronor per år när det inte kommer alla doktorander till nytta?”, säger Marcus Bäcklund.

LU vill se ett avtal på plats LU finansierar Domben med 700 000 kronor per år vilket sker genom en utbetalning till LDK.

Efter att ha blivit kontaktade av TLTH har LU skickat ett mejl till LDK där de uttrycker oro över att avtalet sagts upp.

– Doktorandombudsmannen ska ju företräda alla våra doktorander och därför har vi sett det som viktigt att det verkligen finns ett avtal mellan TLTH och LDK om detta, säger Susanne Kristensson, förvaltningschef vid Lunds universitet.

– Är det sedan så, som jag skriver i mejlet till Doktorandkåren, att vi befarar att man utan ett avtal inte kommer att stödja alla doktorander, då kommer vi ompröva och titta på vår finansiering.

I mejlet ges LDK en deadline till slutet av augusti. Om inget avtal finns på plats mellan LDK och TLTH i september kommer de att se över finansieringen av doktorandombudsmannen från 2020 och framåt.

Representerar alla doktorander Lundagård har försökt nå Siri Kjellberg, LDK:s presidial för interna frågor, för en intervju men hon har avböjt. I ett mejl till Lundagård bekräftar hon att ett avtal mellan TLTH och LDK som rör Domben sagts upp i april, men att detta kontraktet var föråldrat.

”Lunds doktorandkår (LDK) och doktorandombudsmannen (Domben) fortsätter att representera alla doktorandanställda vid Lunds universitet för att stötta dem att hävda sina rättigheter som anställda forskarstuderande. Detta har inte förändrats.” , skriver Siri Kjellberg.

I ett senare mejl förtydligar hon att det kontrakt som sades upp rörde finansiering av Domben.

”TLTH har aldrig varit inblandade i finansieringen av Domben. Kontraktet med TLTH som du verkar syfta på gjordes för ett par år sedan och rörde om TLTH skulle delfinansiera Domben, om finansiering av Domben inte var säkrad. Men, finansieringen har varit säkrad av LU långt innan dess. Därför ändrade det ingenting, och det var föråldrat redan dagen det signerades och ignorerat av både LDK och TLTH sedan dess. Detta året, gjorde det föråldrade kontraktet några nya studenter förvirrade så det sades upp”.


Förtydligande: Enligt LDK:s hemsida representerar kåren inte doktorander från den tekniska fakulteten. Detta görs av TLTH. Detta finns även reglerat i LDK:s stadgar.

I avtalet som sades upp mellan LDK och TLTH förband sig TLTH att ersätta LDK för 30 procent av de omkostnader som inte täcktes av Lunds universitet. LDK förband sig att bland annat informera TLTH om byte av doktorandombud. Att doktorandombudet också skulle jobba för doktorander på LTH fanns även reglerat i avtalet.


Fotnot: citaten från Siri Kjällberg har översatts från engelska till svenska.