100 miljoner till hållbarhetsforskning

- in Klimat, Nyheter

Lunds universitet satsar 100 miljoner på ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med fokus på hållbarhetsforskning, i hopp om att attrahera internationell forskningskompetens och etablera ledande forskningsmiljöer inom hållbar utveckling. 

– Lunds universitet har med sin bredd och spets unika möjligheter att ta sig an komplexa frågor som hållbarhet och här har vi en fantastisk chans att stärka tvärvetenskapliga miljöer, säger Lunds universitets rektor Erik Renström i ett pressmeddelande.

Satsningen är en del av forskarskolan inom Agenda 2030 – ett internationellt ramverk för hållbar utveckling – som enligt Erik Renström har rönt stort internationellt intresse. Forskarskolan planeras nu att expanderas med fler doktorander och postdoktorander inom tvärvetenskapliga ämnen, där minst tre fakulteter ska vara involverade i varje projekt.

– Målsättningen är internationellt ledande miljöer och vi ser fram emot projektansökningar som visar på nyskapande, samverkan och att forskningen verkligen har utvecklingspotential, säger Per Mickwitz, vicerektor inom forskning och samverkan, som ansvarar för programmet.

Projektet är en del av ett större hållbarhetsarbete vid Lunds universitet (LU), där bland  annat LUs Hållbarhetsforum har fått utökade medel och uppdrag. Dessutom går satsningen i linje med regeringens och EUs satsningar på forskning och innovation inom hållbarhet.

– Lunds universitet har inte bara möjlighet utan också ett stort ansvar att bidra till ökad kunskap om hållbarhet och också bidra till den omställning som samhället står inför och som kräver många olika infallsvinklar, nytänkande och innovationer, säger Erik Renström.