AF instagrampausar Marxisterna

- in Aktuell, Nyheter

Studentföreningen Marxistiska studenter skulle i veckan administrera Akademiska föreningens (AF) konto på Instagram. Men bara två dagar hann gå innan föreningens medverkan pausades.

AF:s instagramkonto gästas regelbundet av de olika studentföreningar som ryms under AF-paraplyet. Förra veckan administrerades kontot av Lunds akademiska vinsällskap, och i måndags kom turen till Marxistiska studenter, som sedan förra året är en så kallad ”erkänd förening” inom AF. Men gästpostandet fick snabbt en oväntad vändning.

Det var efter att Marxistiska studenter igår, på internationella kvinnodagen, publicerade ett inlägg om ”Kvinnorna och den ryska revolutionen” som debatten tog skruv. I inlägget hyllades oktoberrevolutionen 1917 och sovjetstyrets initiala reformer, och några timmar efter publicering sattes deras medverkan på AF:s Instagram-konto hastigt sattes på paus. I ett inlägg från AF beklagas det att ”de senaste dagarnas inlägg har väckt obehag och negativa känslor”.

– Det var uppenbart att det fanns väldigt mycket åsikter, och att det väckte negativa känslor hos våra följare. Det blev också oklart om det materialet som lades upp var förenligt med vår värdegrund, berättar Oliver Särnehed, verksamhetschef på AF, kring varför Marxistiska studenters instagrammande sattes på paus.

Beslutet fattades i samråd med AF:s styrelse, och en arbetsgrupp har nu tillsatts med uppdrag att fram tydligare regler för hur AF-anslutna föreningar ska kunna använda paraplyorganets sociala medier.

– Vi har inte haft någon av våra renodlat politiska föreningar som skött vårt instagramkonto tidigare, och det har verkligen belyst brister i våra rutiner i hur det ska fungera, fortsätter Oliver Särnehed.

Esaias Yavari, ordförande för Marxistiska studenter Lund, är märkbart besviken på AF när Lundagård når honom över telefon.

– De gav ingen förklaring egentligen utöver reaktionen vi fått i kommentarsfälten, säger Esaias Yavari.

Han menar att Marxistiska studenter varit mycket noga med att anpassa sina inlägg efter de riktlinjer som föreningen fått från AF.

– Allt material vi lade upp följde riktlinjerna!

Esaias Yavari menar vidare att kritiken mot hans studentförening inte kommer från AF:s vanliga följare, utan från ”högerkarriärister från Timbro och Muf”.

– Och Moderata studenters ordförande twittrade om oss. Så det är inte vanliga människor eller studenter som vi pratar om.

Oliver Särnehed bekräftar för Lundagård att Marxistiska studenter följt de riktlinjer som AF skickat, men att riktlinjerna nu är under översyn från den tillsatta arbetsgruppen. Han vill inte uttala sig om något specifikt i föreningens inlägg som varit problematiskt, utan hänvisar också detta till den tillsatta gruppen att bedöma. Marxistiska studenters medverkan på Instagram är på paus tills arbetsgruppen presenterar sina slutsatser.

– Min personliga förhoppning är att dess arbete blir klart den här terminen, säger Oliver Särnehed.

– Men det får ta den tid det tar.