Academic Rights Watch om ”snygghetsstudien”: inget etiskt problem

- in Nyheter

Den som lägger ut bilder på nätet får räkna med att bilderna kan komma att bli studieobjekt, menar Erik Olsson, ordförande för Academic Rights Watch. Han ser inga etiska problem med den uppmärksammade ”snygghetsstudien”.

Erik Olsson menar att om man lägger
ut bilder offentligt finns det risk att de
används. Foto: Kennet Ruona.

Erik Olsson, ordförande för stiftelsen Academic Rights Watch, som värnar om den akademiska friheten, skriver i ett mejl till Lundagård att han har svårt att se något etiskt problem med Adrian Mehics studie, som analyserar korrelationen mellan studenters utseende och betyg. 

Studenterna Fanny Holmqvist och Rasmus Bäcklund kritiserade studien bland annat för att ha baserats på bilder hämtade från deras offentliga sociala medier, utan samtycke. Erik Olsson skriver att ”den som lägger upp bilder på sig själv får finna sig i att andra bedömer bilderna på olika sätt, vilket kan ske inom ramen för en vetenskaplig studie”. 

Han fortsätter: ”Det verkar heller inte finnas något enkelt sätt att ta reda på vem som deltagit i studien. Intresset för att göra det torde också vara begränsat. Så jag ser inte heller något särskilt problem för den personliga integriteten”.