Elva institutioner ska bli sex

- in Nyheter

Samhällsvetenskapliga fakultetens elva institutioner ska bli färre. På torsdag (21/9) ska en handlingsplan för sammanslagningen presenteras. Målet är enligt planen att 2027 ha åtta eller färre institutioner. Inom loppet av sex år ska antalet institutioner nästan halveras.

Samhällsvetenskapliga fakultetens dekan, Christofer Edling, lyfter två huvudsakliga argument för en sammanslagning: strategisk ineffektivitet på fakultetsnivå och en orimlig arbetsbörda på de små fakulteterna. 

– Med färre enheter skulle man dels få en starkare organisation med mer muskler nere på verksamhetsnivå, och vi skulle också få en bättre strategisk ledning med färre prefekter helt enkelt, säger han.

Christofer Edling.
Foto: Lunds universitet

Christofer Edling menar att prefektrådet, ett av fakultetens rådgivande organ, inte blir tillräckligt effektivt när elva institutioner med vitt skilda behov och förutsättningar representeras.

Han lyfter också att kraven på institutionerna som arbetsgivare är mycket högre nu än tidigare. Han säger att de minsta institutionerna, med runt 20 anställda, har en så stor arbetsbörda att de inte har tid att utveckla kärnverksamheten.

Arbetsgivaransvaret och administrationen är idag så krävande att institutionsledningen ägnar väldigt lite tid åt verksamheten och verksamhetsutveckling. Jag skulle vilja att våra valda prefekter snarare kunde fokusera på kvaliteten i vår utbildning och forskning, säger han.

På frågan om han tror att det finns en risk för att de små institutionernas intressen inte skulle tillgodoses när de förlorar sin organisatoriska självständighet är dekanens svar klart: ett rungande nej. 

– Det är ju alltid mycket enklare att lägga ner någonting som är litet än att ge sig på någonting som är stort, så att jag tänker att det borde snarare kunna vara ett skydd för innehållet.

I nuläget är det inte bestämt vilka institutioner som ska slås ihop, men Christofer Edling utgår från att de mindre blir först ut.

Lundagård har mejlat samtliga prefekter för de berörda institutionerna. Sju av dem har återkommit. De flesta skriver att de i grunden är positiva till förslaget men att det är för tidigt att uttala sig om hur sammanslagningen kommer påverka verksamheten på respektive institution. Detta eftersom processen fortfarande är i ett tidigt skede.