Studenter bojkottar examensceremoni

- in Nyheter

Arton masterprogram vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ska examineras den 4 juni i år. Enskilda studenter väljer nu att bojkotta sin examensceremoni på grund av upplägget.

I februari skickades ett mejl ut till de som studerar master i sociala studier. Mejlet var en inbjudan till examensceremoni den 4 juni. I inbjudan står det att ceremonin kommer att hållas i AF-borgens stora sal. Det står också att varje student får en garanterad gäst.

– Ceremonin ska symbolisera målet för ens utbildning, då vill man att universitetet ska erbjuda framgångsrika studenter en tillbörlig exmanensceremoni för att fira det akademiska åtagandet som det innebär att ta sig an högre utbildning. Det ska vara en bedrift som universitetet uppmärksammar och prioriterar och i dagsläget känns det inte så, säger Benjamin som tar sin examen i Social Studies i juni och har bestämt sig för att inte delta i årets ceremoni.

Tidigare år har ceremonin hållits i universitetsaulan som rymmer 450 personer. Förra året stötte universitetet på problem på grund av platsbrist i universitetsaulan då 20 procent fler studenter än beräknat ville delta. Det året hade varje student blivit lovad två gäster. Man live-streamade då ceremonin i ett annat rum för de gäster som inte fick plats. Av denna anledning beslutades det att hålla ceremonin i AF-borgens stora sal i år, som tar 646 personer. Det beslutades även att halvera antalet gäster från två garanterade gäster per student till en.

Mikael Sundström är studierektor vid Graduate School. Han tycker att det är tråkigt att studenter och anhöriga upplever att examensceremonin inte är tillräcklig.

– Vi lägger ner stora resurser och arbetstid på att få ihop det så bra som möjligt. Det är tråkigt att någon eller några upplever att de hamnar i kläm, säger han.

Flera studenter planerar nu att avstå från att delta vid ceremonin eftersom de känner en besvikelse över att inte kunna ha familj och anhöriga närvarande. De är också besvikna över att ceremonin ska hållas i AF-borgens stora sal och inte i universitetsaulan som under tidigare år.

–Det jag inte förstår är varför vi ska examineras tillsammans med arton andra program, varav vi inte haft beröringspunkter med den absoluta majoriteten under hela studietiden, säger Benjamin.

Kritiken bemöter Mikael Sundström med viss förvåning.

– Tidigare har det uppfattats som högtidligt att det är många program som examineras samtidigt. Vissa av de här programmen har bara fyra studenter per program, för att de ska kunna få en högtidlig examen behöver vi göra såhär.

Studenterna riktar också kritik mot det faktum att likvärdiga program examineras i universitetsaulan eller Allhelgonakyrkan och blir garanterade fler gäster.

– Att hålla en examensceremoni ligger utanför vårt centraluppdrag, vi ska tillhandahålla en riktigt bra undervisning. Det här är ingen billig ceremoni och ska vi använda våra resurser till den i stället för att lägga ut det i utbildningen? Det är förstås en avvägningsfråga, säger han.

Fotnot: Benjamin heter egentligen något annat men vill av personliga skäl inte ställa upp med eget namn i artikeln.