”Kvinnor når ofta inte högre än till glastaket”

- in Nyheter

Kommunikationsprofessorn Gunilla Jarlbro är initiativtagaren till internationella kvinnodagens årliga seminarier vid Lunds universitet. För Lundagårds Izabella Rosengren berättar hon om sitt livslånga intresse för demokrati- och jämställdhetsfrågor.

”Mitt intresse för demokratifrågor började redan när jag var liten. Som student i 70-talets Lund fanns många radikala grupper som drev jämställdhetsfrågor och samhället präglades av andra vågens kvinnorörelser. Det var lättare att ifrågasätta de traditionella könsrollerna och det är nog därför som jag blev medieforskare. I dag är det svårare att få gehör för jämställdhetsfrågorna. Många upplever att samhället redan är jämställt och att inget finns kvar att göra på området. Men nu handlar det om att implementera maktstrukturer, något som är mycket svårare.

Jag tycker det är en grundläggande rättighet att få utnyttja sin potential. Som det ser ut i dag har  halva mänskligheten lättare att göra det än den andra. Detta gäller även i Sverige, där det än i dag finns en korrelation mellan hög lön och kön. Tyvärr är det först när kvinnor når upp till de högre positionerna på till exempel universiteten som inser man att det finns ett glastak och en ojämlikhet.

Lunds universitet präglas fortfarande starkt av diskriminering och manliga strukturer. Det kan exempelvis nämnas att det mitt under förmiddagens seminarium stormade in en manlig professor i salen och skällde ut mig för att vår teatergrupp lagt sina ombyteskläder i fakultetsbyggnaden. Mitt under pågående seminarium! Där talar vi härskarteknik! Det är långt kvar och vi måste jobba mycket med att få Lunds universitet att följa den nya diskrimineringslagstiftningen.”