Så vill Lunds nation förvandla Landsarkivet


- in Bostad, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Omkring 120 bostäder. Gott om sällskapsrum för att motverka att byggnaderna bara blir sovsalar. Och en större lokal som kan användas för tentor eller konserter. 
Med projektet i Landsarkivet vill Lunds nation inleda en expansion med målet att alla aktiva medlemmar ska få möjlighet att bo i nationshus.

De två röda byggnaderna, som huserade Landsarkivets magasin och expedition, kommer inte att behöva förändras nämnvärt. De har redan ganska stora fönster, och lämpar sig väl som bostadshus.

Även nybyggnationen är relativt okomplicerad. Den nya byggnaden ska placeras på tomtens östa del och kommer vara vänd inåt för att på så sätt skapa en ganska sluten innergård. Detta för att ”samla boende och besökare” och ”begränsa eventuella störningar för grannarna”, som det heter i informationsbroschyren.

Tagit hjälp av tegelexpert

Betydligt besvärligare är det med arkitekten Bernt Nybergs tillbyggnad från 1971. För att bostäder ska kunna rymmas innanför den berömda, nästan helt fönsterlösa fasaden måste den brytas upp av glasrutor.

Planerna har väckt starka protester. 
Men kurator Gustav Henriksson tror att nationen tillsammans med sin arkitektbyrå har hittat en bra lösning.

– Vi har tagit hjälp av en tegelexpert och kommer ta ut stenarna hela och lägga fönster i linje med fasaden för att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga känslan, säger han.

Men arkitektvärlden rasar ändå mot planerna. Detta trots att fönster egentligen inte är främmande för byggnaden.

– I de ursprungliga ritningarna fanns faktiskt fönster med, och om vi ska kunna bygga bostäder där är fönster ett absolut krav, säger Gustav Henriksson.

”Ska inte bli enbart bostadshus”

I de sammanlagt fyra byggnaderna vill Lunds nation inrymma omkring 120 bostäder. Det kommer mestadels att bli pentryettor, men även en del korridorrum och större lägenheter kommer att byggas.

– Korridorrummen kommer utgöra max en tredjedel av det totala bostadsbeståndet, det är den blandningen studenter efterfrågar, säger Gustav Henriksson.

För att förbättra möjligheterna till social samvaro kommer ett sällskapsrum att finnas på varje våningsplan. Dessutom planeras en större, gemensam lokal som kan användas till tentor, konserter eller konferenser, bland annat.

– En av nationernas viktigaste uppgifter är att erbjuda studiesocial verksamhet. Vi vill inte att detta ska bli enbart bostadshus utan vi vill ha mycket samvaro mellan de boende och en stark nationstillhörighet.

Letat länge

Lunds nation har letat hus i mer än tio år. Sökandet intensifierades 2002, efter att ett förslag att bygga ut det nuvarande nationshuset på höjden avslogs.

– Det är viktigt att hitta byggnader som ligger relativt nära nationen, men vi har ändå letat ganska långt bort. Men tidigare har vi aldrig hittat något passande, vi har aldrig kommit så långt som vi har kommit nu, säger kurator Henriksson.

Det var i maj förra året som nationen köpte Landsarkivet. Sedan dess har debattens vågor gått höga. Nu är byggnadsplanen ute på samråd.

Landsarkivet ingår i ett större projekt som syftar till att tio procent av Lunds medlemmar ska kunna bo på nationen.

– Det är ungefär så många som är aktiva i verksamheten, säger Gustav Henriksson. Det behövs bostäder i Lund och det skulle vara en stor trygghet för nationen om vi kunde erbjuda många av våra medlemmar bostad.

Kan inta Källbo

Men att bygga om den fönsterlösa tillbyggnaden är inte något måste. På grund av protesterna har Lunds börjat rikta blickarna mot Källbo, en fastighet alldeles i arkivets närhet som tidigare var ett äldreboende.

– Om kommunen vill använda Landsarkivet till något eller om till exempel Spyken vill nyttja byggnaden så är vi öppna för förslag. Vi är villiga att kompromissa, säger Gustav Henriksson.
Snart kommer byggnadsplanerna ställas ut på stadsbiblioteket. 2014 har nämnts som ett riktmärke för inflyttning, men Gustav Henriksson vill inte ge någon prognos.

– Det är fortfarande väldigt mycket som kan hända, säger han.