Internationella studenter längtar till Lund

- in Bostad, Studentliv

I en rapport om bostadssituationen för utbytesstudenter på universitetet framgår att bostadsbristen förvisso lättat under hösten, men också att tydliga problem fortfarande finns. Framförallt vill studenter som fått bosätta sig utanför Lund in till stan.

De senaste åren har studenter tältat, bott på bänkar utanför universitetets bostadsförmedlare och hyrt sängar per natt i jakten på boende under början av terminerna. Men nu tycks vindarna åtminstone delvis ha vänt. Av rapporten från Lunds kommun och LU Accommodation framkommer att 76 procent av de internationella studenterna fått bostad via universitetet.

Samtliga utländska studenter som kom till Lund hösten 2012 kunde i någon form erbjudas bostad, även om alla inte tackade ja till de förslag som erbjöds.

– En slutsats vi dragit är att bostadssituationen varit lugnare den här hösten än tidigare. Det finns bostadsgaranti för studenter som betalar studieavgift, men de som är studieavgiftsbefriade omfattas inte, säger Susanna Hansson, studentsstadssamordnare på Lunds kommun.

Just skillnaden mellan studieavgiftsbefriade respektive betalande studenter är något som blir tydligt i rapporten. De betalande studenterna bor oftast i studentbostäder, medan studieavgiftsbefriade studenter i högre utsträckning hamnar på den privata marknaden.

– Det har varit en viss lättnad på bostadsmarknaden för alla studenter, och fler bostäder förhyrs till internationella studenter

73 procent av studenterna betalar över 3000 kronor i månadshyra, och 24 procent mer än 4000 kronor.

– De höga hyrorna har mycket att göra med att det är svårt att få låga och studentanpassade hyror i nybyggda bostadsområden, säger Susanna Hansson.

Något som också blir tydligt i rapporten är hur viktigt det är att få bo i Lund istället för något av de omgivande samhällena. ”Så fort jag flyttat in i min lägenhet i Malmö började jag leta efter något i Lund, eftersom det är där allting händer”, säger en student i enkätsvaren.

– Mycket nya bostäder byggs i Lund, och som studien konstaterar är det centralt för studenter att få bo här. Allra viktigast för de som stannar här en kortare tid och vill hinna uppleva studentlivet när de väl är här. Vi vill förstås att så många som möjligt ska bo här men ibland får studenterna kanske börja i en kranskommun och sedan söka sig till Lund själva, avslutar Hansson.

Läs hela rapporten här:  

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/12/Rapport-internationella-studenter.pdf