De valdes i Lus valting

- in Kår, Studentliv
@Jacob Hederos

De ska föra din röst i fuskärenden och argumentera mot höjdarna i universitetsstyrelsen. Lus, samarbetsorganet för Lunds universitets studentkårer, har valt studentrepresentanter till tunga poster i studentlivet. 

 

Universitetsstyrelsen, Disciplinnämnden och Lunds universitets studentkårer styrelse. Det var bara några av de förtroendeuppdrag som tilldelades nya studentröster under torsdagskvällens valting.

Juriststudenten Anna Klevbo blev vald till studentrepresentant i disciplinnämnden, det råd som bedömer fusk, trakasserier och andra ordningsfrågor vid universitetet.

– Det är ofta som det förekommer kommunikationsproblem mellan studenter och lärare som kan leda till konflikter i exempelvis fuskärenden. Som studentrepresentant ser jag att det är viktigt att ha insikt i hur utsatt den relationen kan vara.

Tillsammans med läkarstudenten Anders Törnkvist, kommer hon att arbeta med bland annat juridiska representanter i nämnden som leds av rektor Per Eriksson.

Tre positioner som det tidigare år har varit hård kamp kring, är de studentrepresentanter som sitter med i det högsta beslutande organet på universitetet: Universitetsstyrelsen.

Men denna gång steg inga motkandidater fram och Mikael Novén, Tora Törnquist och Helena Christiansson kunde efter presentation och frågor väljas, till ackompanjemang av rungande applåder.

Därefter rullade beslutsfattandet på i kvicka tag innan tinget kunde avslutas ovanligt tidigt. I kårsammanhang.

Fakta

[checklist]

Dessa blev valda:

 • Angelica Kauntz, HTS, och Simon Wetterling, JF, blev invalda i Lundagårds styrelse.
 • Hanna Gunnarsson blev omvald till Lundagårds styrelseordförande
 • Universitetsstyrelsen:
 • Mikael Novén, TLTH, Tora Törnquist, JF, och Helena Christiansson, LDK
 • Lunds universitets studentkårers styrelse:
 • Sam Leissner, SAM, Tora Törnquist, JF, Christian Lindgren, TLTH, Jens Nockert HTS, Felix Molin, VÅVS.
 • Verksamhetsrevisor:
 • Vilhelm Hultgren, LEK
 • Ekonomisk revisor, Lus
 • Maria Törnell, aukt. revisor
 • Tingssekreterare, Lus
 • Stina Ausmeel LUNA och suppleant blev Johan Svantesson Sjöberg, LUNA.
 • Mötesordförande i Lus-ting
 • Tora Törnquist, JF, blev vald till ordinarie ordförande och Angelica Kauntz, HTS, till mötesordförande suppleant.
 • Valtinget valde att vakantsätta posten till Generalsekreterare i Lus.
 • Valtinget valde att vakantsätta posten till Ordförande i Campus Helsingborgs studentkommitté.
 • Anna Klevbo, JF, och Anders Törnkvist, MF, valdes till ordinarie representanter till Disciplinnämnden och Andras Vinzce valdes som suppleant.
 • Vad betyder förkortningarna?
 • Juridiska föreningen
 • MF: Medicinska föreningen
 • TLTH: Teknologkåren
 • HTS: Humanistiska och teologiska studentkåren.
 • DK: Doktorandkåren
 • VÅVS: Vårdvetenskapliga studentföreningen
 • SAM: Samhällsvetarkåren
 • LEK: Lundaekonomerna
 • LUNA: Lunds naturvetarkår

[/checklist]