Så blir nya Ekonomicentrum

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Nu är det klart. Danska arkitektkontoret Dorte Mandrup arkitekters förslag till om- och nybyggnad vid Ekonomicentrum föll bedömningsgruppen i smaken.

Det var i kamp med arkitketkontoren Tham & Videgård från Stockholm och Snøhetta från Oslo som Dorte Mandrup arkitekter vann bedömningsgruppens gillande. Enligt Akademiska hus kommer byggstarten av Ekonomicentrum IV att ske tidigast 2015 och pågå två till tre år. Platsen för den nya byggnaden är vid Ole Römers väg och ska binda ihop de redan existerande byggnaderna EC 1, EC 2 och EC 3. När bygget blir klart är tanken att Ekonomihögskolan lämnar sina lokaler vid Alfahuset.

– Vi vill skapa en lärandemiljö med många studieplatser och många grupprum. Vår pedagogik bygger ofta på att man ska lösa uppgifter i grupp och därför är många grupprum viktiga, säger Kristina Eneroth, prorektor vid Ekonomihögskolan.

Hur många nya studieplatser blir det?

– Det är för tidigt att säga en exakt siffra, men vi kan räkna baklänges och se hur många studenter vi har idag och hur många studenter vi kommer ha om några år. Vi kan konstatera att det är alldeles, alldeles för få studieplatser i dagsläget, säger hon.

Interiören på nya Ekonomicentrum IV. Foto/Illustration: Dorte Mandrup Arkitekter
Interiören på nya Ekonomicentrum IV. Foto/Illustration: Dorte Mandrup Arkitekter

 

Lättåtkomligt och tillgängligt

Under en längre tid har ekonomistudenterna haft ont om studieplatser, och har ofta fått använda andra institutioners lokaler för att plugga. Därför är just studieplatserna något som Lundaekonomerna också tryckt särskilt på i bedömningsgruppen.

– Vi har pekat på vikten av många studieplatser och att man ska tänka på framtida behov. Förre rektorn Allan T Malm involverade även Lundaekonomernas utbildningsutskott så att de har fått tycka till. Nu inventerar vi vilka exakta behov vi har, säger Anton Blidhem, vice ordförande för Lundaekonomerna.

Vad tycker du om förslaget som arkitektbyrån lagt fram?

– Det är ju bara en konceptritning i dag och många detaljer som ska gås igenom och justeras. Men jag tycket det är en vacker utformning.

Skånis ska rivas för att ge plats åt EC IV. Vad händer med era kårlokaler?

– Vi vill att kårens nya lokaler ska vara lättåtkomliga och tillgängliga för studenterna. Nu undersöker vi också olika lösningar för att vi ska kunna ha större event även i egna lokaler, säger Anton Blidhem.