Din guide till stipendierna

- in Kultur & Nöje, Nyheter

Nu är vårens ansökningsprocess för universitetets stipendier öppen och tusenlappar står på spel. Men utöver bra betyg kan dina chanser påverkas av exempelvis släktskap, kön och nation. Konstnärer kan däremot vända blicken mot Landskrona.

Elisabeth Arvidsson, chef för Landskrona museum. Foto: Pressbild
Elisabeth Arvidsson, chef för Landskrona museum.
Foto: Pressbild

– Det var längesedan vi delade ut ett pris senast och nu är det på sin plats. Vi tror att detta kan bli en språngbräda för nyexaminerade konstnärer, säger Elisabeth Arvidsson, chef för Landskrona museum, som står bakom det nya Nell Walden-stipendiet.

Den som erhåller stipendiet kommer att få en egen ateljé med fri hyra i upp till sex månader i det så kallade Fröhuset i Landskrona, där 15 andra konstnärer har sina ateljéer. Fröhuset beskrivs som en ”ny kollaborativ plattform för konst och kreativitet” och består för tillfället av 1600 kvadratmeter renoverad industriyta, anpassad för konstnärer och andra kreativa. Den nuvarande ytan är dock endast en bråkdel av den tilltänka. Ytterligare 33 000 kvadratmeter ska renoveras utifrån samma syfte.

I Nell Walden-stipendiet ingår även kompensation för omkostnader, som enligt beskrivning kan vara: ”resor, material, hyra av bostad i Landskrona eller andra omkostnader”.

En konstnär eller en konstnärsgrupp kan ansöka om stipendiet. Bland kraven finns att den sökande måste vara nyexaminerad och att stipendiaten ska ”på något sätt återkoppla till Landskrona”.

Sista ansökningsdag för Nell Walden-stipendiet är den 31 mars i år.

Men det finns flera andra stipendier att söka. Lundagård har sammanställt den viktigaste informationen för dig som student:

Stort urval – flera krav
Vid universitetet finns det 158 stiftelser med universitets- och nationsstipendier och 7 stiftelser med resestipendier. Ett fåtal stiftelser listar inga krav på den sökande utöver att hen studerat vid Lunds universitet. Sökande till dessa stipendier rangordnas efter studieområde, betyg och studietakt. Men de allra flesta stiftelserna har fler krav.

Vad avgör?
De flesta donatorerna har angett ett ändamål med stiftelsens fond som ställer krav eller ger företräden åt vissa sökande. Bland kraven och företrädena finns exempelvis: släktskap, studieområde, att hen ska tillhöra en viss nation, eller att den sökande är man eller kvinna.
– Flera av dessa stiftelser skapades för ganska längesedan utifrån donatorns vilja och kraven passar kanske inte in i dagens samhälle. Det kan tyckas vara omodernt att idag bedöma den sökande utifrån dennes kön, men donatorns vilja är viktigast, säger Emma Haverlind, stiftelseadministratör vid universitetet.

19 stiftelser ger endast stipendier till manliga studenter eller företräde för män. Motsvarande siffra för kvinnliga studenter är fem. Men stiftelserna som riktar sig till kvinnor ger var för sig ut flera stipendier, däribland Läroverksföreningens i Lund, som ger ut tio stipendier på vardera 5600 kronor. De 19 ”manliga” stiftelserna ger ut 23 stipendier.
– Det manliga övertalet är en ganska liten procent. I det stora hela tror jag att fördelningen av stipendier är jämlik, säger Emma Haverlind.

Hon berättar att det brukar finns runt tusen sökande varje termin och att ungefär 20 procent av dessa erhåller stipendier.
– Och trots att det för vissa stipendier krävs till exempel en viss födelseort eller gymnasieskola, lyckades vi i höstas matcha nästan alla stipendier med sökande, säger Emma Haverlind.

Ansökningsprocessen
– Ansökningen är väldigt lätt och är en jättebra chans till att dryga ut studentkassan, säger Emma Haverlind.

Den sökande startar ansökan genom ett ansökningssystem på Lunds universitets hemsida. Endast en ansökan per student gäller eftersom stipendieadministratörerna fixar matchningen mellan den sökande och de stipendier som hen har möjlighet att få.

För ansökan om universitets- och nationsstipendier behövs inget cv eller personligt brev. Endast poäng från studier vid Lunds universitet räknas in och därför är det viktigt att se till att alla ens poäng är inlagda på LADOK.

Sista ansökningsdag för universitets- och nationsstipendier är den 26 februari.

Förtur
Om den sökande exempelvis är släkt med donatorn, ska den sökande bifoga intyg på detta i ansökningsprocessen under fliken ”frivilliga fält”, för att få företräde till ett visst stipendium.

Resestipendier
Ansökan om resestipendier görs separat från ansökan om universitets- och nationsstipendier. I den måste den sökande: ”bifoga handledarintyg, inbjudningsbrev, antagningsbesked och andra relevanta handlingar”. Den sökande måste även ge en sammanfattning av resan och beskriva resans ändamål. Det går att söka stipendier för resor inom Sverige, så länge det inte rör sig om pendling.

Ansökan om stipendier kan göras för resor gjorda tidigast den 1 mars 2014 och senast för resor med avresedatum den 28 februari 2016.
– På detta vis kan studenter få kompensation för resor som de inte lyckades få under förgående ansökningsperiod, säger Emma Haverlind. Hon berättar även att studenter som åkt på studieresor tidigast den 1 mars 2014, men som inte ansökte om stipendier då, har möjlighet att göra detta nu och få kompensation för resekostnader.

Sista ansökningsdagen för resestipendier är den 26 februari.

Besked
Beslut om vårterminens ansökningar för universitets- nationsstipendier kommer i april. Den sökande kan endast se sitt besked genom att logga in i ansökningsprogrammet. Även den som sökt resestipendier får besked i april, men via mejl.

Vem beslutar?
Ansökningarna om universitets-, nations- och resestipendier tas om hand av stiftelseadministratörerna, som matchar den sökande med stipendier utifrån studieområde, betyg, och studietakt. Sedan är det Lunds universitets rektor som tar det avgörande beslutet, om inget annat meddelas av stiftelsen. Samma roll har donationschefen vid Lunds universitet för resestipendierna. När det kommer till stipendier med krav på tillhörighet till en viss nation, föreslår kuratorer, seniorskollegium och inspektorer vem som ska tilldelas, men även här tas det avgörande beslutet av rektorn.

Vilken är kassakon?
Stiftelsen Nils Flensburgs resestipendiefond delar ut mest pengar – 390 000 kronor – till max tre studenter för studier vid Oslo universitet. Den sökande måste dock ha varit aktiv i studentorganisationer och verkat för ”gemenskapen mellan Nordens studenter”.

Om inte Oslo lockar, så kan man ansöka om Makarna Carl Gustaf Gustafssons och Betty Cederlöv Gustafssons minnesfond, som betalar ut mest pengar till en enskild student – 30 000 kronor. Men då måste du vara en manlig student och helst tillhöra Lunds nation.

Den näst mest inkomstbringande stiftelsen för den enskilde studenten är Bengt Olssons fond, som ger 27 100 kronor. Företräde ges till studenter tillhörandes de skånska nationerna, men båda könen kan söka.

Här kan du hitta fler stipendier:

Civilingenjör Hakon Hanssons stiftelse
Riktar sig endast till forskare och studerande vid Lunds tekniska högskola. Ger upp till 12 000 kronor för forskare och cirka 10 stipendier på vardera 6000 kronor för studerande. Sista ansökningsdatum är den 24 februari.

Fakulteter och institutioner
Vissa fakulteter och vissa institutioner har egna stipendier. Hör med din fakultet och institution för att få mer information.

Nationsstipendier
En del nationer har egna stipendier som de själva beslutar om.

Svenska institutet (SI)
Svenska institutet är en myndighet som verkar för att främja bilden av Sverige utomlands. För svenska studenter finns det möjlighet till stipendier för utlandsstudier runt om i världen. För utländska studenter, doktorander och forskare, finns det över 800 stipendier att söka genom olika program.

Global Grant
Har en databas med stipendier från hela världen. Du kan komma åt databasen genom att logga in med ditt Stil-konto.

Nordplus och Erasmus +
Dessa stipendier fungerar som ett komplement till studielån vid utlandsstudier inom Europa. Erasmus + gäller dock även utanför Europa. För att söka måste man vara ” nominerad till utbytesstudier via Lunds universitets gemensamma utbytesprogram eller via din institution/fakultet”.

Erasmus Mundus Action 2 (EM2)
Finansieras av EU och ger möjlighet till utbytesstudier för studenter från och utanför Europa. För tillfället listar Lunds universitet två geografiska områden dit man kan söka: USA – Kanada, och Iran-Irak-Jemen. I varje geografiskt område finns upp till ett tjugotal universitet som tillsammans bildar ett konsortium. Det är till detta konsortium du skickar din ansökan.

Endast lärare, forskare och doktorander kan söka stipendier för USA – Kanada. Ansökningstiden går ut den 28 februari klockan 23:45. ¨

För området Iran-Irak-Jemen är ansökningsprocessen öppen till 9 Mars 2015. Doktorander och ”Target group 2-kandidater” kan dock inte söka. Du hittar mer information om vilken ”target group” du tillhör här.

Det finns fler stipendier att söka genom EM2 för den som är EU-medborgare. Klicka här.

Minor Field Studies (MFS)
Ett SIDA-finansierat stipendium som möjliggör en 8-10 veckor lång resa till ett utvecklingsland med syftet att studenten ska samla material till en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Den sökande måste ha 150 högskolepoäng och får inte ha påbörjat en forskarutbildning.

Akademiska föreningen
Är du engagerad i studentlivet i Lund har du stor chans att få stipendier från Akademiska föreningen. Sista ansökningsdag är 9 mars. Mer information hittar du här.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.