Helsingborg väntar sig flyttkompensation

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Lärarutbildningen ska flytta från Helsingborg till Lund. Men universitetets flytt är inte gratis för Helsingborg stad och kommunledningen väntar sig nu att få någonting tillbaka från Lund.

400 av Campus Helsingborgs 2600 utbildningsplatser kommer att försvinna när ämneslärarutbildningen flyttar till Lund. Universitetets rektor Torbjörn von Schantz menar i en intervju med Lundagård att flytten görs för utbildningens och studenternas bästa.

Men Lund kan inte bara ta verksamhet från Helsingborg utan att ge något tillbaka. Det menar Helsingborgs stad.

”Vi har skapat en infrastruktur för detta”
Kommunledningen har jobbat nära Lunds universitet i etableringen av Campus Helsingborg och räknar nu med en kompensation för studentbortfallet.

– Behöver universitetet göra ett avsteg från en viss verksamhet i Helsingborg, får man kompensera  staden så vi kan ligga kvar på den volym som motsvarar de satsningar vi redan har gjort, säger Peter Arvebro, ansvarig för högre utbildningar i Helsingborgs stad.

– Vi har skapat en infrastruktur utefter de planer som sedan tidigare sagts gäller.

Han menar att universitetsledningen har två vägar att gå: antingen skjuter man till extra finansiering till den befintliga forskningen vid Campus Helsingborg eller flyttar man någon utbildning från Lund till Helsingborg.

– Universitetsledningen är medveten om behovet att kompensera för flytten, säger Peter Arvebro.

Vill utveckla tekniskt basår eller språkkonsultprogram
Han har också några önskemål. Peter Arvebro tror att det vore bra att tillgängliggöra fler utbildningsplatser vid Campus Helsingborgs populära tekniska basår för att öka efterfrågan ytterligare. Men han tror också på ännu fler samarbeten mellan de olika städerna.

– Man kan titta på synergieffekter mellan program i Lund och Helsingborg. Jag tror att till exempel språkkonsultprogrammet skulle göra sig bra i Helsingborg. Programmet är inte jättestort, men skulle kunna stärka upp de humanistiska och teologiska ämnena och samtidigt kunna vara ett systerprogram till strategisk kommunikation, säger han.

Men det är ännu obesvarade önskemål. Trots att flytten av ämneslärarutbildningen spikades under onsdagen, har inte Helsingborgs stad fått höra någonting från universitetsledningen gällande kompensationen.

– Om de vill ha hjälp med pusslet, är detta bra att börja med, säger han.

Möte ska hållas med universitetet
Rektor Torbjörn von Schantz är medveten om Helsingborgs stads uppoffring och menar att ett möte är planerat i början av nästa månad.

– Helsingborgs stad har all rätt att ställa krav på oss. Jag förstår full och väl hans önskemål, säger han.

Samtidigt lägger von Schantz till att det är en temporär uppoffring som krävs för att hålla ekonomin i schack.

– Vi är en organisation som är under mycket hård press – inte minst vår grundutbildning. Vi har ett ansvar för ekonomin och verksamheten som vi bedriver, säger han.