Hallå där Stacy Ristinmaa Sörensen, Lunds universitets nya prorektor!

- in Nyheter

Under sommaren har Lunds universitet tillsatt en ny prorektor. Prorektor är en ställföreträdande rektor som tjänstgör i rektorns ställe när denne inte är på plats. Den 16 juni utsåg universitetsstyrelsen vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, Stacey Ristinmaa Sörensen, till prorektor. Stacy Ristinmaa Sörensen kommer att inneha tjänsten i sex månader eller som längst till dess att en ny prorektor tillträder.

Välkommen tillbaka från semestern. Hur känns det att komma tillbaka som prorektor?

Jag började som prorektor första juli och då var jag i Almedalen för första gången. Det var väldigt spännande. Allt handlade inte bara om politik och politiker utan även mycket om utbildningsfrågor. Det var nog mitt första uppdrag som prorektor och sedan var det inte så mycket aktivitet under juli.

Hur ser en arbetsdag ut för en nytillträdd prorektor? Hur skiljer det sig från din tjänst som vicerektor?

Det som framförallt tillkommer är internationella frågor. Fakulteterna är väldigt självständiga när det gäller utbytesprogram inom utbildning på grund och avancerad nivå och har egna avtal. Så det är de strategiska och mer övergripande internationella frågorna som jag kommer att arbeta med.

Nu när jag är tillbaka från semestern är det verkligen full fart. Första dagen tillbaka efter semestern började med ett stabsmöte där arbetsflödet diskuteras och sedan planering inför universitetsstyrelsen. Första mötet under eftermiddagen kommer handla om Brunnshögsområdet och vilka möjligheter universitetet ser med utvecklingar där.

När fick du reda på att du hade blivit tillsatt som prorektor?

Jag fick frågan i maj och svarade några dagar senare att jag skulle kunna tänka mig det. Sedan var det styrelsen som tog beslutet i mitten av juni. Efter det fick jag ett riktigt besked.

6 månader är en ganska kort tid. Vad hoppas du hinna med som prorektor under den tiden?

Jag känner att vi måste ha en egen strategi för vad vi vill uppnå med de internationella samarbetena. Vissa lärosäten siktar på att ha partnerskap med institutioner som har en högre internationell profil än de själva för att lyfta sig själv. Vi har inte riktigt det perspektivet. Vi har bland annat avtal med universitet där vi kan erbjuda studenter i andra länder något de inte får möjlighet till annars. Lunds universitet vinner även mycket på dessa avtal då våra studenter får möjlighet till helt andra erfarenheter än här hemma i Sverige.

Lunds universitets studentkårer har i en tidigare intervju med Lundagård sagt att de vill se en prorektor med fokus på grundutbildningsfrågor. Vad kan du tillföra där?

Mitt arbete har ett större fokus på forskning, men jag anser att man inte kan separera forskning och utbildning. Även om vissa fakulteter jobbar aktivt med med egna utbytesprogram kanske vår mer övergripande internationella strategi för till exempel Asien kan vara ett stöd för fakulteterna. Det är komplext när det gäller utbildningsfrågor men det är universitetets ansvar att se till att de program som vi driver lever upp till våra egna mål och värderingar.

Detta har hänt tidigare

I juli lämnade Eva Wiberg tjänsten som Lunds universitets (LU) prorektor för att tillträda som rektor för Göteborgs universitet. Universitetsstyrelsen vid LU har sedan februari i år arbetat med rekryteringen av en ny prorektor.

Den 16 juni beslutade styrelsen om en något förlängt tidsplan för processen att ta fram förslag till ny prorektor. Anledningen till detta är styrelsens intention att tillgodose universitetskollegiets önskemål om att kunna presentera flera kandidater till uppdraget. Styrelsen planerar att utse ny prorektor vid nästa möte den 20 september. På samma möte utsåg styrelsen Stacey Ristinmaa Sörensen till prorektor under tiden som rekryteringsprocessen pågår.