Stora prisskillnader på Skånetrafikens biljettpriser – men billigast åker du som student

- in Nyheter

I en undersökning utförd av HD och Sydsvenskan finns det stora prisskillnader beroende på hur man köper sin biljett av Skånetrafiken. Jämförelsen visade att det skiljer 40 kronor mellan den dyraste mobilbiljetten och jojo-kortet. Lundagårds sökning på de två ytterligare sträckor i Skåne visar att studenter där åker billigast via den nya appen.

I HD:s och Sydsvenskans undersökning jämfördes nio sträckor och hur biljettpriset skilde sig åt om man köpte biljetten via den gamla appen, den nya appen eller via jojo-kortet. Priset som jämfördes var en enkelbiljett för vuxen. På de flesta sträckor var jojo-kortet billigast men mellan apparna skilde det sig också åt. På vissa sträckor är den nya appen billigast och på andra får man det lägsta priset genom att köpa biljett på Skånetrafikens gamla app.

Pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken, Patrik Engfors säger till HD-Sydsvenskan att han är medveten om prisskillnaderna.

– I mars introducerade vi det nya biljettsystemet som bygger på nya zonindelningar. Det syns i den nya appen medan den gamla appen har kvar den gamla indelningen, säger han.

Med det nya biljettsystemet infördes även studentrabatt för enkelbiljetter hos Skånetrafiken. Dessa kan man endast köpa via den nya appen. En enkelbiljett för studenter mellan Lund C – Malmö C och Lund C – Helsingborg C är det på båda sträckorna billigast att köpa sin studentbiljett via den nya appen.

Till HD-Sydsvenskan säger Patrik Engfors att han råder alla som vill jämföra priserna på en resa att titta i reseplaneraren på Skånetrafikens hemsida.

Sträcka Ny app (vuxen enkel) Gammal app (vuxen enkel) Ny app (student enkel) Jojo – kort
Lund C – Malmö C

50 kr

51 kr

37,50 kr

45,90 kr

Lund C – Helsingborgs C

100 kr

90 kr

75 kr

81 kr