”Tung stämning på utbildningen”

- in Nyheter

I höstas fick studenterna vetskap om att magisterprogrammet i audiologi kommer att ersättas av masterprogrammet i medicinsk vetenskap. De ställer sig nu kritiska till beslutsprocessen och tvekar att ens fortsätta på den nya utbildningen.

Vid slutet av vårterminen 2017 och under följande sommarmånader började det diskuteras om magisterprogrammet i audiologi skulle vara kvar på avdelningen för audiologi eller om den skulle flyttas in i masterprogrammet för medicinsk vetenskap (MMV).

Lundagård träffar audionomstudenterna Elisabeth Karlsson, Anna Gluchowski och Erica Nilsson på avdelningen för audiologi för att höra deras sida av saken.

– Det är lite surt att det här nu verkar försvinna. Det är en jättebra utbildning, som har väldigt hög kvalitet, som många studenter pratar väldigt varmt om. Som gör att man kan specialisera sig inom olika saker inom audiologi, säger Elisabeth Karlsson, som har läst både magisterprogrammet
i audiologi och just nu studerar på masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

– Alla är ju besvikna. Det är lite allmän dålig och tung stämning på hela utbildningen. Jag sökte detta just för det fjärde året, säger Anna Gluchowski.

– Det känns verkligen som att de skiter i oss studenter fullständigt. Det är helt sjukt att det kan gå till på det viset, säger Erica Nilsson.

Studenterna beskriver processen som oklar.

– Vi fick information från andra studenter. Det var ingen som kom ut och berättade utan det gick rykten om att det skulle försvinna, säger Anna Gluchowski, som går fjärde terminen på audionomprogrammet.

– Och vi vet inte heller av vilken anledning, varför de har lagt ned det, säger Erica Nilsson.

Den 13 november 2017 tog grundutbildningsnämnden beslutet att dela upp audionomprogrammets utbildningsplan på fyra år. I samband med det togs också ett nytt resursfördelningsbeslut.

Enligt Linnea Sandström, ordförande för Medicinska Föreningen (MF), har magisterprogrammet i audiologi sedan tidigare varit inlagt ekonomiskt i MMV.

– Den här processen har ju varit lite märklig och baserats på beslut som har fattats för jättelänge sedan, som vi inte haft möjlighet att påverka, berättar Linnea Sandström.

– Sedan är det ju också det att det är ett väldigt litet program och det har sina sidor, säger hon.

Den 8 december förra året kallades studenterna till ett informationsmöte om den nya mastern.

Det utlovades då att ett antal kurser som hållits på magisterprogrammet skulle flytta med till MMV. I februari i år, då ansökningstiden till masterprogrammen stängts, meddelade programdirektören för MMV, Agneta Malmgren Fänge via mejl att kurserna inte skulle ges på grund av lärarbrist. Beslutet togs i samspråk med avdelningschefen för audiologi, Jonas Brännström och ordförande för programnämnden för masterprogrammen, Thomas Hellmark. Enligt Jonas Brännström hade det inte varit ett problem att hålla kurserna om de hade varit på svenska.

– Det hade gått att ge dem på svenska, det hade rymts, men nu så ville Agneta Malmgren Fänge då att de skulle arbetas om och tas på engelska. Men jag pratade bara med dem, jag var inte delaktig i själva beslutet för det, säger Jonas Brännström.

Agneta Malmgren Fänge låter meddela att de har haft diskussioner med studenterna i olika forum och att hon efter att beslutet var taget ställde sig till förfogande för studenternas frågor på ett möte.

– Det som låg till grund för mitt beslut att inte ge kurserna, var att det inte fanns lärare. Och det har varit tydligt hela tiden.
I samband med att vi var tvungna att besluta om vi skulle ge de här kurserna eller inte så signalerade den avdelningen att det inte fanns resurser att tillgå till våren för att planera de kurserna, säger Agneta Malmgren Fänge.