”Man får ju vara ödmjuk och så”

- in Aktuell

Eva Wiberg är universitetskollegiets förslag till att bli Lunds universitets nya prorektor.Hur känns det?

– Det känns bra. Det känns jättekul. Framför allt tycker jag att det är roligt att ha så starkt stöd från kollegor, lärare, övrig personal och inte minst från studenterna och doktoranderna. Sen är det ju en utmaning. Man får inte glömma att prorektorn är rektorns ställföreträdare som de facto är rektor när rektorn inte är i tjänst. Det ställer höga krav på att jag insatt i lite allt möjligt: att jag har koll på våra forskningsprojekt, våra stora forskningsanläggningar, vår innovationsverksamhet och vår verksamhet med det omgivande samhället. Jag försöker, långsamt men säkert, att sätta mig in i sådant som jag tidigare inte har varit så insatt i.

 Varför tror du att universitetskollegiet valde dig?

– Jag tror att det beror på att jag har jobbat länge på universitet. Jag har suttit med i olika nätverk och nämnder som är fakultets-överskridande. Så jag känner till verksamheten och jag har insikt i de olika fakulteternas arbete. Jag säger inte att jag kan allt, tvärtom, jag vill lära mig ännu mer. Men jag tror att det är det så att folk känner att jag kan verksamheten inifrån.

Du är idag vicerektor. Vad kommer att bli den största skillnaden nu när du blir prorektor?

– Den största skillnaden blir att jag kommer att få möjlighet att påverka budgeten. Som vicerektor har man inget direkt ansvar för ekonomin, men det har man som prorektor tillsammans med rektorn. Så det är det största, att kunna påverka och till exempel arbeta med stimulansmedel.

Finns det något särskilt du vill göra med budgeten?

– Vi kan inte göra stora omfördelningar. Men överhuvudtaget så behöver vi öka takbeloppet*, för vi ser inte den nedgång i demografin som utbildningsdepartementet ser. Man har dragit i bromsen för tidigt från deras sida. Så där menar jag att det är en påverkan vi måste göra genom dialog och där känner jag att jag får dra mitt strå till stacken.

Vad kommer du att göra som prorektor?

– Som prorektor är jag ju ställföreträdande rektor, det innebär att jag tar hand om löpande ärenden tillsammans med rektor Per Eriksson, ärenden som hela tiden kommer in, remisser eller beslut som måste fattas. Det är ett ansvar som vi delar, men vi får aldrig glömma att det är Per som är rektor. Men han kommer att delegera en del ansvar till mig.

Eva Åkesson var den senaste som satt som vald prorektor. Hon slutade i förtid för att bli rektor för Uppsala universitet. Vad har du för ambitioner efter att du har varit prorektor?

– Ja, det får man ju se. Men man får ju se jobbet som ett projekt. Jag är inne i detta nu och kommer att bli och vara prorektor fram till december 2014. Men vad som händer efter det får vi se, men jag tycker inte om att utesluta något.

Finns det några särskilda frågor som du brinner för?

– Vi har ett projekt som heter Track-it. Det är EU-kommissionen som till viss del betalar för en utredning som Lund är med i. Det handlar om att följa upp vad  som händer studenterna från den dag de börjar till den dag de tar examen och blir alumni. Det är också en särskild utbildningsfråga som jag tycker är rätt viktig, att studenterna känner att vi bryr oss om vad som händer med dem. En annan väldigt viktig studentfråga, som är viktig för mig, handlar om betalstudenterna som kommer till universitetet. Jag tycker inte om det här systemet, att studenter ska betala för sina studier, men nu är det som det är. Och då får vi göra det bästa av situationen. Här behöver vi jobba mer för att få fram stipendier till studenterna. För annars blir det bara de med rika föräldrar eller någon form av sponsring som kommer hit. Vi måste se till att vi har stipendier så vi kan få hit studenter som är motiverade och begåvade, men som inte har de ekonomiska möjligheter som krävs.

Vad är det allra viktigaste som du vill åstadkomma som prorektor?

– Jag vill åstadkomma en jättebra utbildning för alla våra studenter på alla nivåer. Jag vill att vi kvalitetssäkrar vår utbildning och att studenterna känner sig trygga i sin utbildningsnivå. Jag vill också att våra lärare och administratörer känner att de arbetar på en välkomnande arbetsplats och att vi, trots att vi är så konkurrensutsatta ,ska känna tolerans mot varandras förutsättningar och forskning. Det vill jag bidra till.

Vad händer om universitetsstyrelsen inte godkänner dig som prorektor?

– Då skulle jag nog skratta. För då skulle jag tycka att det här var en ren fars. Jag kan inte tänka mig, eller jo, jag kan tänka mig och man får ju vara ödmjuk och så, men det hade varit ganska komiskt om det blev en fjäder av allt det här. Nä, men alltså det är ju inte klokt om det inte blev av, men det klart att det blir det.

Det hade varit oväntat om du inte blev vald.

– Men det hade varit lite roligt också, för då får man börja om igen.

* Vad hon menar:  Universitetet håller inte med regeringen om hur många som kommer att studera i framtiden. Istället vill hon ha plats för fler studenter.