De axlar AF till hösten

- in Nyheter

Halva presidiet för Akademiska föreningen (AF) valdes i måndags (25/4). Ny verksamhetschef, programchef och bostadsombudsman tar plats i AF-borgen till hösten. De invalda heter – i tur och ordning – Fabian Solberg, Magdalena Wilroth och Max Lundberg.

AF är en paraplyorganisation vars mål är att främja och stötta Lunds föreningsliv. Dess presidium består av fem poster där tre byts ut under sommaren. Dessa är verksamhetschefen, programchefen och bostadsombudsmannen – ”bomben” i folkmun.

Verksamhetschefen leder AF:s dagliga verksamhet och är även ansvarig för föreningens ekonomi. Programchefen ansvarar över den interna verksamheten medan bomben är studenters språkrör gentemot studentbostadsföretaget AF Bostäder.

Efter ett långt sammanträde med AF:s överstyrelse kunde Fabian Solberg titulera sig som AF:s nästa verksamhetschef, Magdalena Wilroth som programchef och Max Lundberg som bomb. De kommer sitta under från hösten 22 till sommaren 23.

Trion kommer från olika nationer och bakgrunder inom Lunds studentliv. Fabian Solberg sitter för närvarande som kurator på Lunds nation. Magdalena Wilroth är förman för Studentinfo i AF-borgen och har även spexat länge i Helsingkronaspexet. Max Lundberg är husförman på Wermlands nation men har också engagerat sig i sexmästeriet för Brandingenjörernas-intresseförening – Brand6.

Klockan 21.20 tog Lundagård tag i dem; direkt efter att mötet var över.

Hur ser ni fram emot att arbeta ihop?
– Jag ser extremt mycket fram emot att arbeta ihop. Jag känner Max lite sedan tidigare. Jag ser fram emot att lära känna Magdalena lite mer och verkligen få se hur vi ska samla och skapa ett så samarbete som möjligt, svarar Fabian Solberg.
– Jag tror vi kommer från ganska olika sidor från studentlivet och jag tror det kan vara väldigt nyttigt för samarbetet, uttrycker Magdalena Wilroth.
– Jag tror att det är en styrka att vi kommer från olika sidor – som du säger Magdalena. Vi kan hjälpa varandra och lyfta varandra i de frågor som man kanske vet mer om. Framför allt kommer vi kunna lyfta på humöret lite grann, instämmer Max Lundberg.

På tal om frågor, vilka frågor kommer ni brinna mest för under ert år som förtroendevalda?
– Jag har nog två olika spår här. Det första är så klart att se till att komma tillbaka till 100% ordinarie verksamhet. Det här är – förhoppningsvis – det första året utan restriktioner och pandemi och även om vi har kommit en lång väg mot stabilisering så är det en bit kvar. Sen ser jag också väldigt mycket fram emot att främja Akademiska Föreningen gentemot till medlemmar för Akademiska Föreningen, inleder Fabian Solberg.
– Jag ser fram emot ett helt vanligt år: ingen renovering och ingen pandemi. Så det är väl förhoppningen. Sen att dyka in i föreningarna tror jag ska bli superspännande. Man har bara fått ett litet hum om det här borta, men att verkligen få lära känna dem och vad de gör. Och vad studenterna driver nuförtiden; superspännande! säger Magdalena Wilroth sprudlande.
– Och jag är supertaggad på att lära mig mer om bostadsmarknaden, tala allmänna säkerhetsgränser och hur riskmoment ser ut och hur det varit tidigare, jämföra med nuet och kunna se hur man kan bygga framåt, avslutar Max Lundberg rundan med.

En sista lite mer kul fråga: Om ni var ett djur vilket skulle ni vara?
Fabian Solberg är kvick med svaret
– Tvättbjörn! Mitt favoritdjur.
– Snabbt svar, inflikar Magdalena Wilroth och funderar vidare. Du får ta först, Max.
– Jag tar en röd panda – de är mjuka och randiga, säger Max Lundberg med ett strålande leende.

Det låter väldigt kompatibelt. De är väldigt lika djur.

– Verkligen, instämmer Magdalena Wilroth. Jag tänkte säga hund, men det är lite mjäkigt. Men jag skulle gärna vara min egen hund för hon är inte jättemjäkig.