Archives by: Q

Q

64 Posts 0 comments

About the author

Q
Q är egentligen en förkortning för latinets quis; vem, och just vem det är vet ingen mer än denne själv. Q är Lundagårds meste konstant som fick sin första Q-vers publicerad i Lundagård nummer 7, år 1920. Denne påstår sig själv vara “det upplysta förståndets morgonsol” som i en satirisk skildring ger sin bild av någon eller något med anknytning till studentlivet. Ofta är det elakt skrivet men det anses trots det vara en heder i studentlivskretsar att bli “q:uad”. För att förstå versen krävs det dock mycket kunskap om den det handlar om för att greppa poängerna.

Q Posts

Q: Gustaf Hjelm (ML)

Q
Casanovas egen Casanova. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Gustaf Hjelm (ML)

Q: Kerstin Thörnqvist

Q
Med eldfärgat hår kunde hon ses jäkta genom borgens korridorer. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Kerstin Thörnqvist

Q: Emelie Hult (HB)

Q
Studentlunds egen Gandalf. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Emelie Hult (HB)

Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Q
Avgående redaktörer. Ibland tre, ofta 2+1. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Ida Ölmedal (Bl), Max Jedeur-Palmgren (Wl) och Jacob Hederos (Km, Sm)

Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

Q
Två avgående LUS-presidialer som lade sig vinn om att inte bli störda. Å andra sidan störde de heller ingen. Tog ofta sina väskor och reste bort från Lund. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

Staten och kapitalet

Q
Lunds universitet är i ekonomisk kris! ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Staten och kapitalet

Bål och bröstbilder

Morrhoppan
Ur Morrhoppans newsfeed. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Bål och bröstbilder

Annika Blomberg (Ld)

Q
Kvinnan med makten över informationen. Tidigare förman för Studentinfo som må ha lämnat sin post men inte sin plats, och återfinnes ännu på Borgens bottenplan. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Annika Blomberg (Ld)

Q: Rolf Svensson

Q
Studenternas meste husförman som nu lägger ner boställeshetsen på AFB efter 16 år. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Q: Rolf Svensson

Lars Söderström (ÖG)

Q
Veritabel vertebrat, konsump- tionsproselyt och professor i nationalekonomi som avgår punktligt från inspektoratet på Östgöta nation. ...
Läs mer Kommentarer inaktiverade för Lars Söderström (ÖG)