Universitetet överger ECTS

- in Nyheter, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Det var tänkt att bli betygsskala som skulle bli gemensam för hela Europa. Men det blev ett fiasko. Nu slopar Lunds universitet ECTS-skalan, och samtidigt införs en ny betygsskala på Ekonomicentrum.

I samband med Bolognaprocessen, som skulle främja det europeiska samarbetet i den högre utbildningen och göra det lättare för studenter att röra sig mellan länder, skulle ECTS-skalan bli nationell standard i samarbetsländerna.

ECTS, European Credit Transfer System, är en omvandlingsskala som används för att underlätta betygsjämförelser mellan olika länder.

Ursprungstanken var att alla universitet och högskolor i Sverige skulle implementera skalan, men systemet vållade stor debatt. 2005 beslutade regeringen låta varje lärosäte bestämma själv.

ECTS slopas

Året efter bestämde Lunds universitet att inte göra ECTS till standardsystem. Många lärosäten i Sverige och Europa gjorde likadant. I mars förra året kunde Lundagård avslöja att EU bestämt sig för att skrota systemet.

Men det har funnits kvar lite i skymundan på universitetet. Nu är det dock slut med det. På fredagen beslutade universitetsstyrelsen att en gång för alla överge ECTS.

– Det känns skönt. ECTS är en urdålig skala, den har aldrig fungerat som det var tänkt. För få har använt den, och olika lärosäten har använt den på olika sätt. Det har varit full anarki, säger Christian Stråhlman, studentrepresentant i universitetsstyrelsen.

Syftet med ECTS-skalan var att det skulle bli lättare att jämföra betyg från högskolor i olika europeiska länder.

– Syftet är gott, men det har inte fungerat. Det har inte blivit jämförtbart, och siffror som ska vara jämförbara men inte är det är de sämsta siffror som finns, säger Christian Stråhlman.

Fem skalor på universitetet

Den 1 januari försvinner ECTS-skalan från universitet. Samtidigt gör en ny entré.

Det är en bokstavsskala med fem godkända steg: A, B, C, D, E. Den nya skalan kommer att börja användas på Ekonomihögskolan.

– Den är lik ECTS-skalan och är gångbar internationellt. Det är därför man gillar den på Ekonomicentrum. Det är samma skala som kommer att användas i grundskolan och på gymnasiet från och med nästa sommar, säger Christian Stråhlman.

Den nya skalan innebär att det nu finns fem olika betygsskalor på universitetet.

– Det vore naturligtvis smidigare om vi hade en universitetsgemensam skala, men jag tror inte att vi kommer att nå dit. Det finns för starka pedagogiska traditioner på fakulteterna. Det gör att betygsdokumenten kan se lite stökiga ut, men det är nog något vi får leva med, säger Christian Stråhlman.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Lundastudent prisad för kritisk masteruppsats

Arbetet med att införliva hållbarhet i utbildningarna är