Rektorn: ”Jag blev bestört”

- in Nyheter
@Axel Jönsson

Under tisdagen träffades rektor Per Eriksson och Hallands nations kurator samt inspektor med anledning av lördagens sittning där slavhandel iscensattes.

– Jag blev givetvis bestört när jag hörde talas om det, säger Per Eriksson till Lundagård.

På tisdagen hade rektor Per Eriksson möte med Hallands kurator, Elinor Lavesson, och inspektor, Allan T. Malm, för att tala om händelserna vid lördagens tacksittning.

– Med all respekt för medias rapportering, så var det ändå viktigt att träffas och höra vad som verkligen hänt och vilka åtgärder som de tänker vidta, säger Per Eriksson.

Viktigt att riktlinjer efterlevs

Förutom dagens möte kommer Per Eriksson även i kommande möten med kårer och nationer att betona vikten av att universitetets grundläggande värderingar efterlevs inom om studentlivet.

– Vi har nolltolerans mot diskriminering, säger han och fortsätter:

– De flesta kårer och nationer har bra riktlinjer och policys. Men det är viktigt att organisationerna arbetar aktivt för att göra planerna kända och se till att de efterlevs.

Gäller för anställda, kårer och nationer

På tisdagseftermiddagen skickade Lunds universitet ut ett pressmeddelande signerat Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson.

Där lyfter de fram universitetets värdegrund som fastlår att jämställdhet, etnisk och social mångfald ska råda – diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte.

– De grundläggande värderingarna ska vara en självklarhet för alla anställda, studenter, kårer och nationer”, skriver de.

AF, KK och Lus uttalade sig

Även företrädarna för Studentlund har uttalat sin bestörtning. Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Martin Thoran, ordförande för Kuratorskollegiet och Anders Wigren, verksamhetschef för Akademiska föreningen, skickade under eftermiddagen ut ett pressmeddelande.

Studentlund: Alla ska vara välkomna

Där understryker de att Lunds studentliv är och skall vara välkomnade för alla, och att diskriminering och intolerans inte får förekomma, samt att det som inträffat inte är representativt för Studentlund.

– Vi ser att det är ett problem att de studenter som lägger ner tid, energi och ideella krafter på att ordna arrangemang och fester för att berika Lunds studentliv inte alltid vet hur de kan agera för att motverka händelser likt den som nu inträffat.

Vårt gemensamma ansvar”

Till sist konstaterar de att ”Lunds studentliv är fantastiskt”, men att det ibland händer saker som inte får inträffa:

– Det är vårt gemensamma ansvar att se till att detta inte upprepas, avslutar de.