”Det nya betygssystemet är ohållbart”

- in Aktuell

I höstas satte den Humanistiska och teologiska studentkåren stopp för planerna på ett nytt betygssystem. Vad tycker studenterna egentligen och vad är mest rättssäkert? Det var frågor som kåren inte tyckte att fakulteten hade ställt.

Varför reagerade ni så starkt på det nya betygssystemet?

– Vi tyckte att studenterna på våra fakulteter inte skulle kastas in i en ny betygsskala där underlaget inte är genomarbetat.

Varför ville fakulteten införa ett nytt betygssystem?

– Fakulteten trodde att studenterna efterfrågade en mer differentierad betygskala, men det fanns det inget underlag på. Syftet med det nya betygssystemet var att det skulle bli lättare att överföra betygen internationellt.

Vilka var bristerna med betygssystemet?

– Det nya betygssystemet som skulle införas var inte genomarbetat. Det finns inga kriterier för de olika betygen, det är en hårfin linje mellan varje steg som gör det väldigt svårt att bedöma. Detta öppnar för subjektiva bedömningar och det krävs mer av examinatorn att sätta betyg. Betygsystemet skulle ju bli mer internationellt, men faktum är att systemet inte blev likvärdigt och stämde inte överens med de andra ländernas betyg. Det är en flergradig skala men den motsvarar inte ECTS-skalan. I USA är skalan A till F där E i princip är underkänt medan ett E i Sverige är godkänt. Så det kan snarare missvisa än underlätta.

Hur kan ni vara säkra på vilket betygssystem som är bäst för studenterna?

– Det vet vi egentligen inte. Men i december gick vi ut med en enkät och frågade studenterna om de trodde att det nya betygssystemet skulle påverka deras studier och om vilket system de föredrog. Med enkäten som underlag kommer vi att utreda frågan för att ta ställning till hur vi ska gå vidare.

Vad tyckte studenterna om det nya betygssystemet?

– 549 av cirka 4000 helårsstudenter svarade. Nästan hälften av studenterna föredrar U till VG, 18 procent U till G och 26 procent föredrar det nya systemet A till E + U som även redan införts på en del internationella program inom fakulteterna. Många trodde att det nya systemet skulle påverka studierna negativt och kände sig stressade över betygssättning. Många är nöjda med det betygssystem som de har i dag och de som har U till G är generellt sett mest nöjda.

Men du, 26 procent av studenterna föredrar det nya systemet. Det är ju ändå en del, vad tycker du om det?

– Jo, det visar att det finns en efterfrågan och att det behöver utredas. Vi kommer att ta hänsyn till detta när vi utreder frågan.

Var ni så osäkra på vad studenterna egentligen tycker så ni var tvungna att fråga dem?

– Ja, det var vi och det var därför vi gjorde enkäten. Det är generellt en ideologisk fråga om vad du vill ha för betyg. Vi är i alla fall i dag säkra på att det nya systemet inte är bra för studenterna, just för att det inte finns några tydliga kriterier för betygen. Der är därför vi har kämpat för att stoppa införandet, annars hade det införts nu redan till hösten.

Fast det kanske hade blivit jättebra?

– Jag vet inte om en snabb förändring skulle bli så bra. På samhällsvetenskapliga fakulteten har de infört det nya betygssystemet ganska hastigt. Men jag vet inte hur det har gått, de håller på att utreda det nu.

Vilket betygssystem tycker du är bäst?

– Jag är rädd att det nya systemet skulle öppna för subjektiva bedömningar med den flergradiga betygskalan, särskilt när det inte finns specifika kriterier för vad man ska ha uppnått för varje steg. Den mest rättvisa och enklaste bedömningen tycker jag skulle vara U till G.

Hur kommer ni att gå vidare med frågan?

– Humanistiska och teologiska fakulteternas grundutbildningsnämnd, som jag sitter med i, kommer att utreda frågan med enkäten som underlag och samtidigt utreda om det verkligen är ett bra och lämpligt betygsystem. Så enbart studenternas åsikt är inte helt avgörande, det är mer som en opinionsmätning. Vi kommer även att skicka ut en lärarenkät för att höra deras sida.

Varför är just denna fråga så viktig för er?

– Det är väldigt viktigt att man blir bedömd rättssäkert, att man får ett rättvist betyg. Det är även därför vi jobbar med frågan om anonyma tentor för att inte bli bedömd subjektivt.

Är detta årets viktigaste fråga?

– Ja, just nu. Den kom upp nu i höstas, så det har varit mycket arbete kring den. Men samtidigt tycker jag att den går hand i hand med frågan om anonyma tentor. Periodvis kommer olika frågor upp och just nu är denna viktigast. Frågan kommer att fortsätta utredas och jag tror inte att utredningen kommer att bli klar före sommaren.

text Anna-Maria Holmgren

Fakta

[checklist]

  • Vem: Angelica Kauntz
  • Aktuell med: Vice ordförande på HTS som, i alla fall tillfälligt, satt stopp för den nya flergradiga betygskalan som fakulteten vill införa.
  • Det här visste du inte om Angelica: Vill helst bli en sjöko, men skulle annars vilja bli något inom filosofi. Men det är hon osäker på vad det skulle vara.

[/checklist]