Studenttidning förbjuds och välfärd för vildkatter införs

- in Internationellt

Studenter hjälper Vanuatu, en indisk rektor lägger näsan i blöt och studenter delar campus med riviga vildkatter. Det här är veckans internationella utblick.

NyaZeelandUniversitet hjälper katastrofdrabbad nation
I mars drog en cyklon in över den lilla önationen Vanuatu och förstörde nästan allt i sin väg. Sexton människor uppges ha dött och tusentals har blivit hemlösa.  På Nya Zeeland försöker Victoria University dra sitt strå till stacken. På universitetets campus har volontärer skakat sina insamlingsbössor och det har även anordnats en stödkonsert med Vanuatus populäraste reggaeband Young Life, skriver den nyzeeländska studenttidningen SALIENT.

Fler kör bil än cyklar i Oslo
En undersökning gjord av Oslo kommun visar att bara fem procent av stadens studenter cyklar vilket är färre än bilanvändarna som utgör åtta procent, skriver studenttidningen Universitas. Siffran placerar Oslo bakom både Uppsala och Köpenhamn, där 40 respektive 60 procent av studenterna cyklar. Några av orsakerna sägs vara bristfälliga cykelbanor och att många använder kollektivtrafik. Bland lösningarna föreslås fler lånecyklar och färre parkeringsplatser.

Flag_of_IndiaStudenttidning förbjuds
I New Dehli har St. Stephens College första nättidning Stephens Weekly förbjudits efter beordring av St. Stephens rektor Valson Thampu, skriver The Hindustan Times. Valson Thampu förklarar beslutet med att en intervju med honom publicerats utan hans godkännande och säger bland annat: ”The joy of being together, the joy of working together, is totally rejected by young people because they don’t have the resilience and the grace to adjust”[…]

PhilippinesInför ett välfärdsprogram för katter
På campus vid Ateneo de Manila University på Filippinerna finns inte bara studenter utan även nittio vildkatter, som orsakat en hel del problem. Efter flertalet fall av bit- och rivattacker mot studenter och anställda inför universitetet nu ett välfärdsprogram som innebär rabiesvaccinering och sterilisering och som ser till att katterna får ett mål mat om dagen. På så vis slipper katterna avlivning, skriver tidningen the Guidon.